Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
25.01.
2018
Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR-BEZPLATNÝ SEMINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:29.11.2017 (49x prečítané)
05.02.
2018
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:05.12.2017 (43x prečítané)
19.03.
2018
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV NITRIANSKEJ RK SOPK 2018
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.01.2018 (19x prečítané)
:: Informácie
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (144x prečítané)
 
Podpora MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.09.2017 (81x prečítané)
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (379x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (8280x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
13.09.
2017
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.09.2017 (124x prečítané)
18.08.
2017
Návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Pešť
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:21.08.2017 (155x prečítané)
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (251x prečítané)
05.04.
2017
Návšteva Veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.04.2017 (345x prečítané)
15.03.
2017
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV NITRIANSKEJ RK SOPK 2017
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:21.03.2017 (340x prečítané)
Partneri a komory
 
Prezentácia firiem
 
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora