Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
14.12.
2017
Podnikateľské príležitosti v Taliansku - bezplatné obchodné rokovania
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:07.12.2017 (14x prečítané)
11.01.
2018
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:05.12.2017 (14x prečítané)
25.01.
2018
Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike - BEZPLATNÝ SEMINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:29.11.2017 (22x prečítané)
05.02.
2018
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:05.12.2017 (13x prečítané)
:: Informácie
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (83x prečítané)
 
Podpora MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.09.2017 (56x prečítané)
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (347x prečítané)
 
Francúzsko: stavební robotníci potrebujú špeciálnu kartu
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.01.2017 (323x prečítané)
 
Nemecké obchodné právo
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:03.01.2017 (369x prečítané)
00.00.
0000
Manuál slovenského exportéra
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:14.06.2016 (644x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (7843x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
13.09.
2017
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.09.2017 (93x prečítané)
18.08.
2017
Návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Pešť
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:21.08.2017 (119x prečítané)
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (204x prečítané)
05.04.
2017
Návšteva Veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.04.2017 (313x prečítané)
15.03.
2017
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV NITRIANSKEJ RK SOPK 2017
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:21.03.2017 (304x prečítané)
09.12.
2016
Dohoda o spolupráci
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.12.2016 (381x prečítané)
29.11.
2016
Klubové stretnutie členov SOPK a firiem Nitrianskeho regiónu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.12.2016 (387x prečítané)
06.06.
2016
Vydávanie osvedčení o pôvode
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2016 (618x prečítané)
Partneri a komory
 
Prezentácia firiem
 
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora