Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
23.05.
2018
Event manažment v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:04.05.2018 (24x prečítané)
04.06.
2018
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
Kategória: semináre Vydané dňa:24.04.2018 (68x prečítané)
04.06.
2018
Česko – Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:30.04.2018 (33x prečítané)
:: Informácie
26.04.
2018
Ocenenia pre tých najlepších
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (328x prečítané)
26.04.
2018
Zhromaždenie delegátov SOPK 26. apríla 2018 v Bratislave
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:27.04.2018 (415x prečítané)
 
Výzvy na podporu inovácií
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (29x prečítané)
 
Kalendár veľtrhov a výstav v Bielorusku 2018
Kategória: Informácie Vydané dňa:20.04.2018 (29x prečítané)
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:15.02.2018 (192x prečítané)
11.06.
2018
EUROSATORY 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:26.01.2018 (217x prečítané)
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (407x prečítané)
 
Podpora MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.09.2017 (264x prečítané)
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (584x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (10317x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
19.03.
2018
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.03.2018 (92x prečítané)
15.03.
2018
Bielorusko – obchodný partner
Kategória: semináre Vydané dňa:16.03.2018 (90x prečítané)
01.03.
2018
Obchodná misia do Osijeku
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.03.2018 (100x prečítané)
13.09.
2017
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.09.2017 (326x prečítané)
18.08.
2017
Návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Pešť
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:21.08.2017 (398x prečítané)
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (528x prečítané)
05.04.
2017
Návšteva Veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.04.2017 (533x prečítané)
Partneri a komory
 
Prezentácia firiem
 
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora