Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
02.06.
2016
Právne otázky obchodovania s Čínou
Kategória: Aktivity Vydané dňa:18.05.2016 (44x prečítané)
05.06.
2016
Obchodná misia do Chorvátska a Srbska
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.03.2016 (169x prečítané)
09.06.
2016
VYBRANÉ KOMERČNÉ METÓDY A PLATOBNÉ OPERÁCIE V OBCHODE SO ZAHRANIČÍM
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.05.2016 (61x prečítané)
13.06.
2016
DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + Zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.05.2016 (64x prečítané)
:: Pripravujeme
 
TRANSATLANTICKÉ PARTNERSTVO V OBLASTI OBCHODU A INVESTÍCIÍ
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.04.2015 (473x prečítané)
febr.
2016
Špecifiká zamestnávania osôb zo zahraničia a v zahraničí
Kategória: semináre Vydané dňa:18.01.2016 (148x prečítané)
jún
2016
Zákon o ochrane spotrebiteľa – jeho aplikácia v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:18.01.2016 (173x prečítané)
októb.
2016
Elektronická evidencia dovozov do EU
Kategória: semináre Vydané dňa:18.01.2016 (155x prečítané)
:: Informácie
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (1201x prečítané)
 
Elektronické diaľničné známky
Kategória: Informácie Vydané dňa:01.12.2015 (219x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
02.03.
2016
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej RK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.03.2016 (212x prečítané)
28.01.
2016
Klubové stretnutie členov SOPK Nitrianskeho regiónu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:29.01.2016 (161x prečítané)
11.11.
2015
Stretnutie s podnikateľmi z Číny
Kategória: Zahraničné vzťahy Vydané dňa:12.11.2015 (216x prečítané)
20.05.
2015
PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM PRI PRÍLEŽITOSTI 7. STRETNUTIA HONORÁRNYCH KONZULOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:03.06.2015 (308x prečítané)
10.03.
2015
Podnikanie v Nemecku – aktuálne legislatívne predpisy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:29.06.2015 (436x prečítané)
Prezentácia firiem
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora