Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
08.11.
2018
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany NSK
Kategória: semináre Vydané dňa:02.10.2018 (32x prečítané)
13.11.
2018
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:04.07.2018 (206x prečítané)
14.11.
2018
Rast firmy vďaka sociálnym sieťam a digitálnemu marketingu
Kategória: semináre Vydané dňa:19.10.2018 (3x prečítané)
22.11.
2018
MEDZINÁRODNÉ KONTAKTNÉ DNI, Užhorod, Ukrajina
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:14.09.2018 (60x prečítané)
14.12.
2018
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019
Kategória: semináre Vydané dňa:11.10.2018 (20x prečítané)
18.01.
2019
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019
Kategória: semináre Vydané dňa:11.10.2018 (15x prečítané)
:: Informácie
 
Výzva na podporu pracovných miest
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.10.2018 (5x prečítané)
26.04.
2018
Ocenenia pre tých najlepších
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (2002x prečítané)
 
Výzvy na podporu inovácií
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (254x prečítané)
 
Kalendár veľtrhov a výstav v Bielorusku 2018
Kategória: Informácie Vydané dňa:20.04.2018 (200x prečítané)
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (547x prečítané)
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (739x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (11758x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
26.09.
2018
Stretnutie s podnikateľmi z Ruskej federácie
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.09.2018 (43x prečítané)
16.08.
2018
Memorandum o spolupráci
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:17.08.2018 (89x prečítané)
19.03.
2018
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.03.2018 (238x prečítané)
15.03.
2018
Bielorusko – obchodný partner
Kategória: semináre Vydané dňa:16.03.2018 (254x prečítané)
01.03.
2018
Obchodná misia do Osijeku
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.03.2018 (368x prečítané)
18.08.
2017
Návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Pešť
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:21.08.2017 (607x prečítané)
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (791x prečítané)
05.04.
2017
Návšteva Veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.04.2017 (722x prečítané)
Partneri a komory
 
Prezentácia firiem
 
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora