Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
23.05.
2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (23x prečítané)
04.06.
2018
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
: nové : Kategória: semináre Vydané dňa:24.04.2018 (12x prečítané)
:: Informácie
 
Výzvy na podporu inovácií
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (9x prečítané)
 
Kalendár veľtrhov a výstav v Bielorusku 2018
Kategória: Informácie Vydané dňa:20.04.2018 (9x prečítané)
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:15.02.2018 (156x prečítané)
11.06.
2018
EUROSATORY 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:26.01.2018 (195x prečítané)
23.04.
2018
Hannover Messe 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:19.01.2018 (374x prečítané)
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:10.10.2017 (383x prečítané)
 
Podpora MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:18.09.2017 (241x prečítané)
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (561x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (10062x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
19.03.
2018
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.03.2018 (63x prečítané)
15.03.
2018
Bielorusko – obchodný partner
Kategória: semináre Vydané dňa:16.03.2018 (65x prečítané)
01.03.
2018
Obchodná misia do Osijeku
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.03.2018 (81x prečítané)
13.09.
2017
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.09.2017 (303x prečítané)
18.08.
2017
Návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Pešť
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:21.08.2017 (369x prečítané)
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (489x prečítané)
05.04.
2017
Návšteva Veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.04.2017 (507x prečítané)
Partneri a komory
 
Prezentácia firiem
 
Vitrína SOPK
Písali o nás...
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora