Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Nitriansky región


    Nitriansky región a jeho metropola - starobylé mesto Nitra - zohrali v dejinách formovania slovenského národa, jeho kultúry a vzdelanosti významnú úlohu. Popri bohatej histórii a kultúrnom dedičtsve kraja je dôležitý i jeho silný podiel pri tvorbe a rozvoji ekonomiky Slovenska.

    Nitriansky kraj, ktorý sa dlhodobo vyznačoval predovšetkým poľnohospodárkou tradíciou, dnes zaznamenáva výrazný priemyselný rozvoj a pre priemyselnú výrobu v súčasnosti predstavuje jedno z najatraktívnejších investičných prostredí na Slovensku. Atraktívnosť charakterizujú predovšetkým silný potenciál vstupných výrobných faktorov priemyselnej výroby, dostatočný priestorový potenciál pre rozvoj, výhodná geografická poloha na významných dopravných ťahoch, dostupnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov, rozvoj cezhraničnej spolupráce a významné centrum medzinárodného výstavníctva v krajkom meste.

    Priaznivý vývoj ekonomiky Slovenska, ako aj priestorové a infraštrukturálne možnosti Nitrianskeho regiónu boli impulzom pre budovanie a rozvoj priemyselných parkov, ktoré dnes existujú v rôznych častiach regiónu a úspešne v nich pôsobia mnohé zahraničné i medzinárodné spoločnosti. Významný prílev zahraničných investícií predstavujú investičné vstupy zahraničných firiem do existujúcich domácich podnikov a ich voľných výrobných a priestorových kapacít.

Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora