Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Informácie a podujatia Peštianskej obchodnej a priemyselnej komory
Kategória: Informácie Vydané dňa:10.02.2017 (1132x prečítané)

 
 
Nitrianska regionálna komora SOPK podpísala dohodu o spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Peštianskej župy (PMKIK), dňa 8. decembra 2016, v Budapešti. V tejto časti budeme publikovať informácie o podujatiach, aktivitách a aktuality obchodnej komory a obchodno-informačného centra pre rozšírenie vzájomnej obchodnej spolupráce s Maďarkou republikou


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara
Obchodná a priemyselná komora Peštianskeho kraja
a krajského mesta Érd
1056 Budapest Váci u. 40. IV.em.
website: www.pmkik.hu
Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ
Maďarsko-slovenské obchodné a informačné centrum
2045 Törökbálint, Kazinczy u.124/b
Mgr. Murová Erika Réka
Maďarsko-slovenská obchodná asistentka
Telefon: +36-23-517-997
Mobil: +36-70-373-2779
e-mail: mura.erika@pmkik.hu
website:  www.mszutk.hu  
 
 31. marec  – 2. apríl 2017   „IDEA 2017 Komárom“ (Nápad – Novinka- Vynález) medzinárodná výstava a veľtrh
Miesto konania: Arany 17 Rendezvényközpont Komárom – Maďarsko
Podrobné informácie o výstave sa nachádzajú na webovej stránke: http://www.mszutk.hu/sk/podujatia/prihlaska-idea-expo-2017-komarom-medzinarodna-vystava-veltrh
 
Súčasne s medzinárodnou výstavou a veľtrhom „IDEA-2017“ (Nápad-Novinka-Vynález) bola vyhlásená súťaž pre mládež. Cieľom súťaže je: zvyšovanie tvorivej sily, taktiež orientácia mladých smerom k inovatívnej práci. Výstava  „IDEA 2017“ ponúka možnosť pre mladých, aby predstavili svoje tvorivé nápady, ako si predstavujú budúcnosť vedy a techniky. Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí vo veku od 10 do 18 rokov, bez ohľadu na odborné a ukončené vzdelanie. Termín prihlásenia: do 28. februára 2017
Viac informácií na webovej stránke:
http://www.mszutk.hu/sk/clanki/sutazna-vyzva-idea-2017-komarom-napad-novinka-vynalez
 21.-23. apríl 2017 „IV. Érdska sýkorka“  -  štvrtý ročník jarnej výstavy a veľtrhu
Miesto konania:  Aréna Érd (Érd, Velencei út 39-41)
Počas troch dní počítame s účasťou viac ako 100 vystavovateľov, pre ktorých zabezpečujeme bezplatnú účasť (včítane prenájmu plochy a stavby stánkov). Počas podujatia sa uskutočnia módne prehliadky, vystúpenia súborov, kadernícka súťaž, odborné prehliadky, fóra, medzinárodná súťaž petanque a rôzne iné zaujímavosti.
Registrácia na webovej stránke:   http://szervezo.pmkik.hu/2017/erdska-sykorka  alebo pošlite prihlášku na mailovú adresu erdi.nyitnikek@pmkik.hu.  
18. august 2017, (piatok)
 
Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s  Obchodnou a priemyselnou komorou Peštianskej župy Vás pozýva na
 
Obchodné rokovania s maďarskými firmami
 
Miesto konania: Nitrianska regionálna komora SOPK,
Akademická 4, Nitra
Začiatok rokovaní: 11,00 hod. 
 
Maďarské firmy:

1. Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Gyovai Pál – vedúci odbornej skupiny Priemyselnej a obchodnej komory  - sekcie potravinárskeho priemyslu
Profil podnikania:  sprostredkovanie a predaj poľnohospodárskych inputov ako:
hnojivo, plynový olej, mazací olej, sprostredkovanie ich poľnohospodárskeho využitia a obchodného predaja,
   
2. Mirelita Mirsa Zrt.
Dr. Losó József – delegát Priemyselnej a obchodnej komory - predseda riaditeľstva–
Profil podnikania: mrazená zelenina, ovocia a výroba cestovín.

www.mirsa.hu3. Amurex GM Hungaria Kft.
Szabolcs Péter – delegát Priemyselnej a obchodnej komory – výkonný riaditeľ
Profil podnikania: výroba bezlepkových a pekárenských výrobkov a ich distribúcia.

www.liszterzekeny.hu


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním obchodných rokovaní. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať čas stretnutie a rokovania.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok:  BEZPLATNE
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
  
Pozvánka

  
Prihláška
  
 
 
 
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora