Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.07.
2017
Obchodné misie na EXPO 2017
Kategória: misie Vydané dňa:03.04.2017 (317x prečítané)

 
Obchodné misie na EXPO 2017 Astana, Kazachstan

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR Vás v tejto súvislosti pozýva na účasť na podnikateľských misiách na pôde slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO-2017 Astana, ktorých cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu slovenských spoločností a umožniť slovenským podnikateľským subjektom viesť na medzinárodnej úrovni bilaterálne rokovania s dohodnutými partnermi.


Podnikateľská misia pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas Národného dňa SR.
 
Podnikateľskú misiu povedie štátny tajomník MZVaEZ SR p. Lukáš Parízek.
 
Miesto: priestory pavilónu SR C2.3-5, výstavisko EXPO 2017, Astana, Kazachstan
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR (sekretariát generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na výstave EXPO 2017 Astana), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
Harmonogram programu misie:  
17. júl 2017 (pondelok) Odlet z Bratislavy do Astany
18. júl 2017 (utorok) Národný deň SR počas EXPO 2017 Astana – oficiálny protokolárny program + podnikateľská časť (B2B rokovania s kazašskými partnermi)
19. júl 2017 (streda) podnikateľská časť (B2B rokovania s kazašskými partnermi)
20. júl 2017 (štvrtok) odlet z Astany do Bratislavy
 Detailný program bude upresnený, sledujte priebežne na stránke SARIO.

Kontakt:
Miroslava Kudelásová (SARIO), E: miroslava.kudelasova@sario.sk ; T: +421 2 58 260 134; M: +421 910 828 204
Žofia Hajková (MH SR), E: zofia.hajkova@mhsr.sk; T: +421 2 4854 2428
Soňa Krajčová (MZVaEZ SR), E: sona.krajcova@mzv.sk ; T: +421 2 5978 3885, M: +421 944 009 468  
 
 
Spoločné organizačné pokyny:  
Doprava: doprava Bratislava – Astana a späť bude zabezpečená vládnym lietadlom. Podnikatelia majú zdarma let a nealko nápoje; jedlo a prislúchajúci servis na palube budú objednané na základe kolektívnej objednávky prostredníctvom organizátora misie a hradia si ho plne účastníci po realizácii podnikateľskej misie na základe vystavenej faktúry (predpokladané náklady cca. 100€/1 osoba).
 
Transfery letisko – hotel – výstavisko a späť, ako aj vstupy na výstavisko zabezpečia centrálne organizátori expozície SR na výstave EXPO 2017 Astana. Pre možnú registráciu a získanie vstupu do výstaviska je registračným systémom požadované poskytnutie kópie zadnej strany pasu a digitálnej fotografie tváre s bielym pozadím (ako v pase).
 
Účastnícky poplatok: poplatok za sprostredkovanie bilaterálnych rokovaní s kazašskými partnermi je vo výške max. 200€/1 spoločnosť. Výška poplatku sa môže meniť v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o možnej úľave s organizátorom na kazašskej strane.
 
Ubytovanie: v prípade záujmu zo strany podnikateľov organizátor zabezpečí rezerváciu ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške.
 
Víza: ku vstupu slovenských občanov do Kazachstanu je potrebný platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza.
  
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii vyplňte online registračný formulár najneskôr do 28. apríla 2017 do 15:00 hod. 

 
Podnikateľská misia pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Miesto: priestory pavilónu SR C2.3-5, výstavisko EXPO 2017, Astana, Kazachstan
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR (sekretariát generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na výstave EXPO 2017 Astana), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
Harmonogram programu misie:
19. jún 2017 (pondelok) odlet z Bratislavy do Astany
20. - 22. jún 2017 (utorok, streda) podnikateľská misia
23. jún 2017 (štvrtok) odlet z Astany do Bratislavy
Detailný program bude upresnený, sledujte priebežne na stránke SARIO.
 
Kontakt:
Miroslava Kudelásová (SARIO), E: miroslava.kudelasova@sario.sk ; T: +421 2 58 260 134, M: +421 910 828 204
Žofia Hajková (MH SR), E: zofia.hajkova@mhsr.sk ; T: +421 2 4854 2428
 
  
 

 
 
 
Pôvodná informácia

 
 
Registrácia
Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora