Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.06.
2017
Príprava a implementácia projektov
Kategória: semináre Vydané dňa:26.05.2017 (198x prečítané)
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK Vás srdečne pozýva na odborný seminár, ktorý je určený pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov:
 
Príprava a implementácia projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 

Dátum konania: 28. jún 2017, (streda), 10,00 hod.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra, prednášková miestnosť A2
Účasť: BEZPLATNE
Registrácia do 23. júna 2017: ipc@unsk.sk


  
Organizátor:
Ing. Darina Voláková, Manažér pre informovanie a komunikáciu
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01  N i t r a
tel.: +421/37/6925938
e-mail: darina.volakova@unsk.sk
www.unsk.sk
 
 
     
Prihláška:
 
 

Pozvánka:
  
Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora