Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.06.
2017
25. výročie NRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:26.06.2017 (1715x prečítané)

25. výročie NRK SOPK

Nitrianska regionálna komora SOPK si pripomenula 25. výročie svojho založenia dňa 15. júna 2017, v priestoroch Divadla Andreja Bagara. Na spoločenskom stretnutí sa zúčastnili predovšetkým členovia SOPK, podnikatelia z Nitrianskeho regiónu, predstavitelia a zástupcovia krajských a mestských samospráv.
Na podujatí prijali pozvanie: Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók – predseda SOPK prezident Svetovej komorovej federácie, Ing. Martin Hrivík – generálny tajomník SOPK, doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda NSK a doc. Ing. Jozef  Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitra. Medzi hosťami boli aj bývalí dlhoroční členovia komory a regionálneho predstavenstva: Ing. Alexander Začka, Ing. Jarmila Župíková, Ing. Juraj Remiar, Ing. Štefan Gála, Ing. Imrich Alaxa.
 
V oficiálnej časti stretnutia Ing. Miroslav Masarik – riaditeľ NRK SOPK pripomenul začiatky a následné formovanie NRK SOPK a rekapituloval hlavné aktivity, ktoré komora prešla za obdobie štvrťstoročia svojej existencie. Najvýznamnejší členovia NRK SOPK a jednotlivci, ktorí Nitriansku regionálnu komoru SOPK podporovali celých 25. rokov získali pamätný list. Za vzájomnú spoluprácu medzi NRK SOPK a Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Nitra pamätný list dostal aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. a primátor Mesta Nitra doc. Ing. Jozef  Dvonč, CSc. Predseda NRK SOPK Viliam Ondrejka prevzal zlatú medailu, ktorú komora dostala od Nitrianskeho samosprávneho kraja a ocenenie za spoluprácu od primátora mesta. Kultúrny program bol v réžii umelcov Divadla Andreja Bagara v Nitre a bol špeciálne zameraný na podnikanie a obchodovanie. Po oficiálnom programe mali všetci účastníci následne možnosť stráviť chvíle pri spoločenských kontaktoch a pobudnúť v príjemnom prostredí Divadla Andreja Bagara. 
 
Ocenené spoločnosti pri príležitosti 25. výročia NRK SOPK:
1.       agrokomplex  NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Nitra
2.       DUSLO, a.s., Šaľa
3.       Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače
4.       Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo
5.       OPTIMA, a.s., Nitra
6.       PASTORKALT, a.s., Nové Zámky
7.       PLASTED, spol. s r.o., Nové Zámky
8.       VÚEZ, a.s., Levice
9.       Klevitrans – Kombi group, spol. s r.o., Štúrovo
10.     ORGECO, spol. s r.o., Nové Zámky
   
Ocenené osoby za osobný prínos pri príležitosti 25. výročia NRK SOPK:
1.       Ing. Milan Hrdlík, CSc.
2.       Ing. Milan Oravec, CSc.
3.       Jozef Gál
4.       Ján Korgo
5.       Viliam Ondrejka
 
Ocenené osoby pri príležitosti 25. výročia NRK SOPK:
1.       doc. Ing. Milan Belica, PhD.
2.       doc. Ing. Jozef  Dvonč, CSc.
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora