Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.10.
2017
DANE A ODVODY ŠTATUTÁROV + PODIELY NA ZISKU
Kategória: semináre Vydané dňa:04.09.2017 (179x prečítané)
 Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár
 
DANE A ODVODY ŠTATUTÁROV + PODIELY NA ZISKU
 
 
Dátum: 23.10.2017 (pondelok), o 09,00 hod.
Miesto konania: Hotel MIKÁDO, Hollého 11, Nitra
 
Seminár s lektorom Jozefom Mihálom je určený pre majiteľov firiem, najmä malých s.r.o., pre konateľov, manažérov a ekonómov. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov. Semináre sú dimenzované na počet účastníkov 20 až 25. V takejto malej skupine sa bez problémov dostanete v rámci diskusie k slovu a vyjasníte si nezrovnalosti, respektíve prediskutujete Váš zámer. Hovoriť budeme k veci, pragmaticky a zrozumiteľne.
 
 
Program
(prezentácia od 8:45, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30)
 
1. Odmeňovanie štatutárov, resp. majiteľov firiem a s tým súvisiace zdanenie a „zodvodnenie“ ich príjmov
Súčasťou tejto témy bude porovnanie, čo je výhodnejšie – zamestnanie, odmeňovanie na základe zmlúv o výkone funkcie resp. mandátnych zmlúv, práca na živnosť a autorský zákon.  Nielen z pohľadu čo najnižších daní a odvodov ale aj z pohľadu nárokov napríklad na budúci dôchodok.
 
2. Podiely na zisku
Správnou stratégiou pri ich vyplatení môžete ušetriť tisíce eur na daniach, resp. odvodoch.
 
Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky
 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
Dátum a miesto konania: 
 
23.10.2017 (pondelok): Hotel MIKÁDO, Hollého 11, Nitra
 
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie tri dni pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
 
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu
 
  bez DPH     20% DPH         Celkom
Nitra 150,00 € 30,00 € 180,00 €
 
Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.
 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, občerstvenie a obed.
 
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 231017.
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
 
 
 
Pozvánka

 
 
Prihláška

 
 
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora