Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.12.
2017
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:04.09.2017 (250x prečítané)
 Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár

 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

Dátum:

04.12.2017 (pondelok)

Miesto konania: 

Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

 

 

Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

 

1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018
- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
- odvody SZČO v roku 2018
- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
- ďalšie zmeny v sociálnom poistení
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
- podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017
- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018
- zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci
- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
- venovanie 2% (3%) za rok 2017,
- zamestnanecká prémia za rok 2017
- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

3. Diskusia
V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dátum a miesto konania:

04.12.2017 (pondelok):

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická4, Nitra

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu


bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

60,00 €

12,00 €

72,00 €

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán), do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“, občerstvenie a obed.

Na seminári môžete získať publikácie Jozefa Mihála so zľavou 40% (do vyčerpania zásob): „Daňové a odvodové tipy VI. (2018 - novinka) (9,90 €)“, „ODVODY (9,90 €)“, „Zákonník práce (9,90 €)“, „MATERSKÁ (9,90  €)“,

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 041217.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Pozvánka

 
 

Prihláška

  

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora