Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
00.00.
0000
ocenenie SENIOR FRIENDLY
Kategória: Informácie Vydané dňa:12.09.2017 (131x prečítané)


- Má Vaša spoločnosť aktívny a cieľavedomý prístup k starším zamestnancom alebo je v kontakte s bývalými pracovníkmi?

- Vyrábate produkty alebo poskytujete služby, ktoré sú prínosom pre seniorov, prípadne poskytujete výhody a pomoc klientom vo vyššom veku?
 

V tom prípade máte možnosť získať OCENENIE SENIOR FRIENDLY.


     Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie
a Občianske združenie Bagar ako hlavní organizátori vyhlásili v druhej polovici februára 2. ročník súťaže o ocenenie SENIOR FRIENDLY pre rok 2017. Zámerom je oceniť subjekty,  ktoré ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity  a možnosti uplatnenia pre seniorov.

     Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Nejde však iba o seniorov samotných. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Je to významná výzva pre celú spoločnosť a privítame všetkých, ktorí sa zapoja.

     Prvý, pilotný ročník súťaže SENIOR FRIENDLY v minulom roku priniesol veľký ohlas a záujem a desiatky prihlášok. To umožnilo udeliť v štyroch kategóriách spolu až deväť ocenení SENIOR FRIENDLY a 13 čestných uznaní. Teraz pre rok 2017 opäť vyhlasujeme možnosť prihlásiť sa v štyroch kategóriách. Prvou sú veľké a stredné spoločnosti, druhou  malé firmy vrátane živnostníkov, treťou miestne a regionálne samosprávy a napokon štvrtou médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie..


     Uzávierka prihlášok do súťaže je
20. septembra 2017.  Ocenených vyberie zo všetkých nominácií odborná porota. Organizátori súťaže a projektu privítajú prihlášky do súťaže od subjektov, ktoré sú ústretové k seniorom a robia pre starších viac než je ich povinnosťou. Viac informácie a tiež podmienky a prihlášku do súťaže o ocenenie SENIOR FRIENDLY možno nájsť na stránke
www.seniorfriendly.sk.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora