Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.11.
2017
Podnikateľská misia do Mexika
Kategória: misie Vydané dňa:18.09.2017 (33x prečítané)
 

Podnikateľská misia do Mexika

Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na misiu do Mexika, ktorá sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku.
 

Dátum:

20. – 24. november 2017

Miesto:

Mexiko, Monterrey

 

 

 
CIEĽ
Nadviazanie a rozvoj obchodných a investičných partnerstiev, účasť na podnikateľských fórach.

SEKTOROVÉ ZAMERANIE
         energetika, energetické strojárstvo, obnoviteľné zdroje energií
         automobilový priemysel a súvisiace podsektory
         inovácie a high-tech
         sú vítané návrhy podnikateľov na ďalšie perspektívne sektory (vodné hospodárstvo, IKT a pod.)
 

PROGRAM (bude včas upresnený)

         20. 11. 2017 - odlet do Mexika
         21- 24. 11. 2017 - podnikateľské fóra v mestách Mexiko a Monterrey, individuálne B2B rokovania, networking
         24. 11. 2017 - odlet na Slovensko

Rokovací jazyk: anglický/španielsky
 

Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov po návrate z krajiny. Po príchode do Mexika sa vyplňuje registračný formulár mexického migračného úradu, ktorý návštevník odovzdáva pri odchode z krajiny. Pre občanov SR do 180 dní pobytu platí bezvízový styk. 

Doprava do Mexika bude vládnym špeciálom. Odlet je plánovaný na 20.11. 2017 z Bratislavy. Čas odletu bude dodatočne spresnený. K misii sa môžu pripojiť aj slovenskí podnikatelia prítomní v Mexiku alebo cestujúci individuálne.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Agentúra SARIO poskytne asistenciu pri rezervácií ubytovania. Pre zjednodušenie skupinových presunov bude zarezervovaný autobus.

Účastnícky poplatok:
Účastníkom bude účtovaný poplatok 250.- €. Prostriedky budú použité na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu jednotlivých fór, prípadné náklady spojené s občerstvením počas letov alebo na biznis fórach a ďalšie náklady spojené so spoločným programom podnikateľskej delegácie.

Potvrdeným účastníkom bude vystavená zálohová faktúra pred odletom na misiu. Reálne náklady na misiu budú zúčtované po skončení misie, rozúčtované jednotlivým účastníkom s vrátením preplatku alebo fakturáciou nedoplatku.

Spoluorganizátori:
         Kancelária prezidenta SR
         SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
         Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
         Zastupiteľský úrad SR v Mexiku

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Registrácia na misiu:

V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto misii sa zaregistrujte prostredníctvom on-line formuláru. Registrácia na misiu je otvorená do 25. 09. 2017 do 12.00 hod.

 

KONTAKT
         Michal Polgár, E: michal.polgar@sario.sk  , T: +421 910 828 300
         Dominika Horská, E: dominika.horska@sario.sk , T: +421 910 828 320

 

 
Pôvodná informácia:

 
Registrácia:

Zdroj článku: SOPK, Úrad komory
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora