Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.10.
2017
Register partnerov verejného sektora
Kategória: semináre Vydané dňa:22.09.2017 (474x prečítané)

    Viete :

  • čo je Register partnerov verejného sektora (RPVS)?
  • ako sa zapisujú subjekty do RPVS?
  • kto je partnerom RPVS?


Nitrianska regionálna komora SOPK  Vás pozýva na odborný seminár

Register partnerov verejného sektora

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

12. 10. 2017, (štvrtok)     

Lektor:

Ing. Marcela Bošková, oprávnená osoba pre Register partnerov verejného sektora


          Na seminári sa dozviete čo je Register partnerov verejného sektora a objasní kto, kedy a ako sa musí do tohto registra zapísať. Ďalej oboznámi s postavením konečných užívateľov výhod a verejných funkcionárov. Na praktických príkladoch tiež naučí, ako správne sledovať rôzne zmluvy a prepočítať obrat. Tiež upozorní na dlhodobé povinnosti podnikateľov v súvislosti s týmto Registrom. Na záver zosumarizuje sankcie a pokuty pre podnikateľov či štatutárov, ak podnikateľ v registri zapísaný nie je, či ak je jeho zápis chybný.

 

Program:

1.       Čo je Register partnerov verejného sektora.

2.       Ktorí podnikatelia sa musia do Registra zapísať a kedy.

3.       Ako správne sledovať rôzne typy zmlúv, výšku plnenia zo zmlúv a prepočítať obrat. Špeciálne upozornenie na sledovanie DPH.

4.       Ako sa do Registra zapísať, kto je oprávnená osoba.

5.       Kto je konečný užívateľ výhod a verejný funkcionár. Praktické vysvetlenia k pozadiu tichých spoločníkov, fiktívnych majiteľov a bielym koňom.

6.       Dlhodobé povinnosti, najmä zmeny u podnikateľa, čo všetko treba nahlasovať a priebežne meniť v údajoch zapísaných v Registri.

7.       Sankcie pre podnikateľov, pre firmy a ich štatutárny orgán, ak zápis v Registri nie je, ak nie je správny alebo ak nie je aktualizovaný. Ako predchádzať pokutám.

 

Harmonogram:

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou


Lektor:         Ing. Marcela Bošková, ACCA je oprávnená osoba pre Register partnerov verejného sektora. Má bohaté praktické skúsenosti so zápisom podnikateľov do tohto Registra a súvisiacim poradenstvom. Lektorka je riaditeľkou v poradenskej spoločnosti A&T solutions, členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej účtovnej asociácie Association of Chartered Certified Accountants. Ako externý daňový expert publikuje najmä v Hospodárskych novinách.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dátum a miesto konania: 

12.19.2017   Nitra, Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, (štvrtok)

 
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.  Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

50,00 €  

10,00 €

60,00 €

 

 

 

 


V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a obed.  Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 121017.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Pozvánka


Prihláška


 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora