Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.11.
2017
Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR - Bezplatný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:11.10.2017 (62x prečítané)


Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike


Nitrianska regionálna komora SOPK a
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie, ktoré je určené pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Všetci účastníci školenia budú aktívne pracovať na počítačoch v systéme ITMS2014+.
 

Termín konania:

9. november 2017 (štvrtok)

Miesto konania:

Stredná odborná škola Cintorínska 4, Nitra

 

PROGRAM:

8:00

Registrácia účastníkov

 

8:15

Prezentácia Informačno-poradenského centra pre EŠIF NSK

8:30

Subjekt a používatelia

- Registrácia subjektu do ITMS2014+
- Aktivácia používateľských kont
- Správa subjektu a osôb
- Spis subjektu

Výzvy

- Vyhľadávanie nad výzvami

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

- Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

11:30

Obed

12:00

Projekty

- Stručný prehľad evidenciou projektov
- Hlásenia o začatí a ukončení projektu
- Monitorovanie
- Účastníci projektu

Žiadosť o platbu

- Evidencia účtovných dokladov
- Vypracovanie Žiadosti o platbu
- Deklarovanie výdavkov
- Predloženie Žiadosti o platbu

15:00

Verejné obstarávanie

- Evidovanie verejného obstarávania
- Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
- Predloženie verejného obstarávania

16:00

Všeobecné funkcionality + diskusia

 
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu:
jana.machatova@sopk.sk   v termíne do 30.10.2017. Z jednej organizácie môže byť prihlásený jeden účastník.

V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je BEZPLATNÁ a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

 

INFORMAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM
Rázusova 2A, 949 01 NITRA
Tel.: +421 37 6925 938,
E-mail: ipc@unsk.sk
www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ipc-pre-esif

 

 
Pozvánka

  

Prihláška

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora