Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.04.
2018
Hannover Messe 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:19.01.2018 (611x prečítané)


Hannover Messe 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spoluvystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2018.

Dátum:

23. – 27. apríl 2018

Miesto:

Hannover Exhibition Grounds, Messegelände, 30521 Hannover, Germany

Organizátor národného stánku:

Agentúra SARIO (v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ)

Kontakt:

veltrhy@sario.sk

Cieľová skupina:  Malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Hannover Messe je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších priemyselných veľtrhov a globálne centrum pre priemysel 4.0 (digitalizácia výroby). Na veľtrhu sa očakáva účasť vyše 5 000 vystavovateľov a viac ako 200 000 návštevníkov. Hlavné zameranie veľtrhu Hannover Messe 2018 sa odvíja od motta tohto ročníka „Where Tomorrow’s Industry Is Made“. Veľtrh na jednom mieste zjednocuje päť výstav: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, Industrial Supply a Research & Technology. Prostredníctvom kombinácie výstavy, konferencie a networkingu pod jednou strechou je  Hannover Messe významnou platformou pre vystavovateľov a návštevníkov. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke http://www.hannovermesse.de/

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Hannover Messe 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.  Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Hannover Messe 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 9. marca 2018.
Poznámka: V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 9. marca 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Hannover Messe 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

 

Pôvodná informácia:

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora