Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.02.
2018
Gulfood Dubaj 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:26.01.2018 (140x prečítané)


Gulfood Dubaj 2018

 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Dubaja spojenú s návštevou veľtrhu Gulfood Dubaj 2018. Veľtrh je jedinečným veľtrhom svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2017 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke: www.gulfood.com .

Dátum:

18. – 21. február 2018

Miesto:

Dubaj, Dubai World Trade Centre, Spojené arabské emiráty

 

 

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

 Cieľová skupina:
• malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Sektorové zameranie:
potravinársky priemysel: nápoje, mliečne výrobky, tuky a oleje, zdravie, wellness, svetové potraviny

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Predbežný program:

18. 2. 2018 (nedeľa)

odlet v neskorých večerných hodinách vládnym špeciálom, zabezpečeným s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

19. 2. 2018 (pondelok)

skorý prílet do Dubaja, individuálny program

20. 2. 2018 (utorok)
o 11.30

účasť na podujatí Slovenský národný deň organizovaného v priestoroch výstaviska, individuálne B2B rokovania so spoločnosťami zo Spojených arabských emirátov

21. 2. 2018 (streda)

návšteva veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, individuálny program na veľtrhu

 


Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
• vstupenky na veľtrh Gulfood Dubaj 2018,
• zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí,
• spoločná preprava,
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO 

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie). Účasť na misii je limitovaná. Okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, o účasti rozhoduje dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie uchádzača. Prioritu majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so sektorovým zameraním misie.
 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii do Dubaja, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 6. 2. 2018.

KONTAKT
• Jana Boor, T: +421 2 58 260 311, E: jana.boor@sario.sk , M: +421 910 828 267
• Martina Babejová, T: +421 2 58 260 271, E: babejova@sario.sk , M: +421 910 828 216
 

Poznámka: Počet účastníkov misie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 6. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

 Pôvodná informácia

  

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora