Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.03.
2018
Podnikateľská misia do Istanbulu
Kategória: misie Vydané dňa:26.01.2018 (219x prečítané)
 

Podnikateľská misia do Istanbulu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Istanbulu (Turecko).

Dátum:

13. – 14. marec 2018

Miesto:

Istanbul, Turecko

Kontakt:

Igor Uhlik,

T: +421 910 828 109,  E: igor.uhlik@sario.sk         

 

 

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Cieľová skupina:
• malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré spĺňajú podmienky účasti v Schéme na podporu MSP v SR

Sektorové zameranie:
• automobilový priemysel
• energetika
• IT sektor
• iné

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Priebežný program:

12. 3. 2018

Predpokladaný príchod účastníkov, neformálne stretnutie s predstaviteľmi generálneho konzulátu SR v Tureckej republike

13. 3. 2018

Prezentačná časť s možnosťou krátkej prezentácie vlastnej spoločnosti, B2B rokovania s tureckými spoločnosťami, neformálny networking, občerstvenie

14. 3. 2018

Návšteva tureckých spoločností, neformálne stretnutia, voľný čas, možnosť odchodu

 

 

 Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
• zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
• logistika v teritóriu
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, letecký transfer).
 
REGISTRÁCIA

  V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii do Istanbulu, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. 2. 2018.
Poznámka:
V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 20. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 
Pôvodná informácia

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora