Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.02.
2018
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky
Kategória: semináre Vydané dňa:30.01.2018 (183x prečítané)


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude i položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, rozdeleniu zisku od 1. 1. 2018, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky.

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra,

Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

19. 02. 2018, (pondelok)            

Lektor:

Ing. Vladimír  OZIMÝ

 

 

 
Program:

Účtovná závierka

- Kategorizácia ÚJ a vplyv na účtovnú závierku
- Zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
- Schválenie účtovnej závierky, kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
- Lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
- Proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
- Likvidácia a vplyv na podanie UZ

 

 

Daňové priznanie právnických osôb

- Osoba povinná podať daňové priznanie
- Lehota na podanie daňového priznania
- Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane s vplyvom na r. DP
- Závislé osoby a úprava základu dane (pôžičky, predaj majetku)
- Špecifické daňové výdavky (spotreba PHL, dary, reklamné predmety, pokuty, rezervy, opravné položky, postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti, DPH hradená v inom členskom štáte EÚ, kurzové rozdiely...)
- Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
- Odpisy majetku a porovnanie účtovných a daňových pravidiel
- Členské príspevky
- Uplatnenie daňovej straty
- Príjmy zo zahraničia
- Metóda vyňatia
- Metóda zápočtu
- Posledné „záchvevy" daňovej licencie
- Preddavky na daň z príjmov, výpočet, vplyv DDP, sankcie
- Podiely na zisku po 1. 1. 2017

 

 

Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podané daňové priznanie

- Lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
- Sankcie vyplývajúce z takto podaných opravných výkazov
- Riziká súvisiace so zrušením živnosti, ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1. 1. 2018)
- Ostatné kapitálové fondy po 1. 1. 2018 (daňové a účtovné hľadisko)

 

 
Harmonogram:

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy  a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok: Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

65,00 €  

13,00 €

78,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed a publikácia Zákon o účtovníctve. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 190218.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk


Pozvánka


Prihláška

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora