Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2018
Podnikanie v Nemecku – aktuálne informácie
Kategória: semináre Vydané dňa:08.02.2018 (326x prečítané)

 
Podnikanie v Nemecku – aktuálne informácie

Nitrianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný workshop a individuálne konzultácie. Cieľom workshopu je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prekonzultovať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu. Prednášať bude v českom jazyku skúsená právnička pôsobiaca dlhé roky v Nemecku, ktorá vedie advokátsku kanceláriu vo Frankfurte nad Mohanom a pomáha slovenským a českým firmám pri riešení problémov v Nemecku.

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

25. 04. 2018, (streda)

Lektor:

Dr. Marcella Pawelka

 

 

 Program:

I. Dočasné zamestnanie / vysielanie zamestnancov do Nemecka
   1. Požiadavka na povolenie § 1 AÜG, schválenie orgánu (dôležitá zmena - online registrácia)
   2. Legislatívne zmeny 2017, u. a. § 1b AÜG (možnosti problémov: novinka na akú  maximálnu dobu môže firma uvoľniť svojich zamestnancov)
  3. Minimálny záväzok (čo hľadať)

 

II. Založenie agentúry pre nábor pracovníkov v Nemecku

   1. Všeobecné požiadavky, formálne požiadavky, (problémy: vysoké náklady, pracovné zmluvy a schválenie regulačných orgánov)
   2. Vymedzenie, leasingová zmluva a dočasná pracovná zmluva (ako sa vyhnúť
chybám?)
 

III. Zmluvné právo / zmluva o službách a pracovná zmluva
   1. Vymedzenie zmluvy o poskytovaní služieb, pracovnej zmluvy a zmluvy o prenájme  (dôležité: pri nedovolenej práci môžu  byť pokuty až do výšky 500.000,00 €)
   2. Vyhýbanie sa a ochrana v prípade chýb, omeškania a poškodenia (ako sa
takémuto tvrdeniu môžeme vyhnúť?)
   3. Používanie vlastných podmienok alebo upravených treťou stranou? (dôležité: kedy sa vzťahujú moje vlastné podmienky?)
 

IV. Konkurzné konanie
   1. Uznávanie mojich požiadaviek, vyhýbanie sa chybám pri registrácii a prijímaní a  možnostiam ochrany v prípade  bezprostrednej platobnej neschopnosti (upozornenie: správna formulácia v zmluvných podmienkach, aby bolo možné pripojenie k dodávateľskému fondu.)
 

V. Súdne konanie
1. Právomoc súdu, rozhodcovské súdy a arbitráž (dôležité sú formulácie)
 

VI.  Diskusia + individuálne konzultácioe

 

 

 
Harmonogram

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,30

prednáška

11,30 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 14,00

prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Dr. Marcella Pawelka - Advokátska kancelária Marcella Pawelka bola založená v roku 1993 a pôsobí vo Frankfurtu nad Mohanom, významnom nemeckom hospodárskom centre. Ponúka kompetentné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva so zameraním na medzinárodné právo, súkromné, hospodárske a obchodné na národnej a medzinárodnej úrovni.
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

člen SOPK

25,00 €  

   5,00 €

30,00 €

nečlen SOPK

35,00 €

    7,00 €

42,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 250418.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Pozvánka

 

 

Prihláška

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora