Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.03.
2018
Bielorusko – obchodný partner
Kategória: semináre Vydané dňa:21.02.2018 (240x prečítané)


Nitrianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na stretnutie s veľvyslancom a obchodným radcom Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Slovenskej republike:
 

Bielorusko – obchodný partner

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

15. 03. 2018, (štvrtok)

Začiatok:

10,00 hod.

 

 

Medzi Nitrianskou regionálnou komorou SOPK a Veľvyslanectvom Bieloruskej republiky jestvujú tradične konštruktívne vzťahy, ktoré aj v minulosti sa stali základom pre spoločné podujatia a výmenu informácií. S cieľom upevňovať a naďalej rozvíjať existujúce kontakty a podporovať vzájomné obchodné vzťahy medzi podnikateľmi zo Slovenska a Bieloruska sme pripravili stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Slovenskej republike.

 Hostia:

Igor LEŠČEŇA, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike

Denis SIDOROV, radca, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Slovenskej republike

Cieľom stretnutia je priblížiť slovenským podnikateľom súčasné podmienky v Bieloruskej republike, iniciovať možnosti nadviazania obchodných kontaktov s bieloruskými firmami a úspešne obchodovať na tomto teritóriu.

 Program:

I.   Obchodné a teritoriálne informácie o Bieloruskej republike
 

II.  Obchodné a investičné možnosti v Bieloruskej republike
 

III. Diskusia
 

 
Harmonogram:

Nitra

 

09,30 – 10,00

prezentácia účastníkov

10,00 – 13,00

prednášky + diskusia

 
Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na stretnutí. Počet miest na stretnutí je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

člen SOPK

BEZPLATNE  

BEZPLATNE

BEZPLATNE

nečlen SOPK

25,00 €

5,00 €

30,00

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály a občerstvenie.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 150318.

 Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Pozvánka

 

Prihláška
 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora