Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.04.
2018
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy
Kategória: semináre Vydané dňa:26.02.2018 (325x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár

 Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Dátum:

19. 04. 2018 (štvrtok)

Miesto konania: 

Hotel Agroinštitút, Akademická 4oH, Nitra

Začiatok:

09,00 hod.

 Na seminári s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete o zmenách v  Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 - nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a mnohé ďalšie. Zmenám sa tento rok nevyhol ani zákon o službách zamestnanosti, kde nové nariadenia pozmeňujú zamestnávanie občanov tretích krajín alebo príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Venovať sa budeme i odvodom z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 a ročnému zúčtovaniu poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

 
Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho
  budú povinné,    kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
• mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
• mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
• ďalšie príplatky
• nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru a 14. plat –
  komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové
 
zvýhodnenia  ďalšie zmeny v Zákonníku práce
• výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018

 

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

• administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
• „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
• koncernové vysielanie
• posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne
  zamestnávanie
• daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

 

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
• príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie

 

Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
• predčasný dôchodok a práca na dohodu
• prihlasovanie do Sociálnej poisťovne

celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách

 

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

• od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie
  Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

 

 

Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

 65,00 €

 13,00 €

78,00 €

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a obed.

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 190418.
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 
Pozvánka

 

 

Prihláška

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora