Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.03.
2018
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.03.2018 (372x prečítané)
Valné  zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK

Dňa 19. marca 2018 sa v priestoroch Hotela Agroinštitút v Nitre uskutočnilo 2. zasadnutie Valného zhromaždenia členov Nitrianskej RK SOPK v 6. volebnom období.

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol predseda  predstavenstva NRK SOPK Viliam Ondrejka a zúčastnili sa ho  predseda SOPK  Peter Mihók, podpredseda SOPK Vladimír Slezák,  generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a člen Dozornej rady SOPK Jozef Gál.   Ako hostia prijali pozvanie predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.

V rámci valného zhromaždenia sa uskutočnili doplňujúce voľby do predstavenstva Nitrianskej RK SOPK, do ktorého bol za člena predstavenstva zvolený Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ DUSLO, a.s., Šaľa.

V pracovnej časti programu valného zhromaždenia zúčastnené členské firmy prerokovali správu o činnosti Nitrianskej RK SOPK za rok 2017, plnenie rozpočtu Nitrianskej RK  za rok 2017, schválili  plán aktivít a rozpočet Nitrianskej RK na rok 2018.

Počas diskusie vystúpili predstavitelia komory, zástupcovia  členských firiem, ako aj prítomní hostia k otázkam činnosti komory a k ďalším aktuálnym témam.

- predseda SOPK Peter Mihók zhodnotil činnosť a vývoj celej SOPK v uplynulom roku 2017, poďakoval sa za prácu predstavenstva, aparátu i členov Nitrianskej komory a pozitívne hodnotil spoluprácu s krajskou a miestnou samosprávou,

- riaditeľ Nitrianskej RK SOPK Miroslav Masarik poďakoval členským firmám za prejavenú dôveru a informoval o pripravovanom stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia, ktoré bude zamerané na možnosti budúcej spolupráce tejto spoločnosti s komorou i s firmami v Nitrianskom regióne,

- generálny tajomník informoval o aktivitách vo vzdelávaní na stredných odborných školách a pripomienkovaní zákona o duálnom vzdelávaní,

- podnikatelia prejavili záujem o informácie o aktuálnych projektových výzvach, v súčasnosti sú tieto informácie pravidelne publikované na internetovej stránke Nitrianskej RK SOPK v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF, zriadeným na ÚNSK,

- riaditeľ Strednej školy technickej vo Vrábľoch vyzdvihol dobrú spoluprácu školy s komorou, informoval o pozitívnych skúsenostiach s duálnym vzdelávaním, o spolupráci so 14 spoločnosťami a o 45% záujme žiakov o takéto vzdelávanie, škola zaznamenala vďaka duálnemu vzdelávaniu nárast žiakov a záujem zo strany rodičov, pretože certifikáty SOPK o ukončení školy majú dobrú odozvu v zahraničných aj domácich firmách,

- predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja vyslovil myšlienku o podpore a rozvoji duálneho vzdelávania tak, aby absolventi zostávali v tom regióne, kde vyštudujú

- primátor mesta Nitra informoval o príprave komunikačných sietí pre investora JLR, ktoré mesto zabezpečuje v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, o stavbe nájomných bytov a o zapojení sa mesta do projektu SMART City,

Diskusia a výmena informácií medzi členmi pokračovala aj po ukončení oficiálnej časti počas následného spoločenského stretnutia.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora