Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzvy na podporu inovácií
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (577x prečítané)
 

Výzvy na podporu inovácií

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu.


 

Výzva zameraná na podporu  inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény

 

„Digitálne Slovensko a kreatívny  priemysel“ (KÓD OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

 

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.   

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je:
 

24 000 000 .- EUR

Dátum vyhlásenia výzvy:
 

18. 4. 2018

Typ výzvy:
 

Otvorená

 

 

Pôvodná informácia

 


Výzva zameraná na podporu  inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény

 

„Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (KÓD OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-16)“

 

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.  

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je:
 

12 000 000 .- EUR

Dátum vyhlásenia výzvy:
 

18. 4. 2018

Typ výzvy:
 

Otvorená

 

 

 

Pôvodná informácia


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora