Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.05.
2018
Event manažment v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:04.05.2018 (82x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK Vás pozýva na dvojdňový tréning

 

Event manažment v praxi

 

Miesto konania:

Trenčín, (miesto upresníme)

 

Dátum konania:

23. – 24. 05. 2018, (streda, štvrtok)

prezentácia: 08,30 hod., začiatok: o 09,00 hod.

 

 

 

Cieľ a charakteristika tréningu: Organizácia eventov sa stala neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít mnohých firiem. Ako efektívne prepojiť organizáciu eventov s celkovou marketingovou stratégiou spoločnosti riešime na našom tréningu Event marketing.

 

Na tréningu Event manažment v praxi sa venujeme organizácii konkrétneho eventu. Od prvej myšlienky a cieľa eventu, cez jeho naplánovanie, prípravu rozpočtu až po exekúciu a vyhodnotenie. Obsah tréningu dopĺňajú informácie z pravidiel spoločenského protokolu, z komunikácie a prezentácie a projektového manažmentu. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách na konkrétnom evente.

  
Program:
 

Fázy plánovania a organizácie eventu (využitím nástrojov projektového manažmentu)

 

• Definovanie cieľovej skupiny

• Voľba eventu

• Oslovenie cieľových skupín

• Oslovenie partnerov eventu/sponzorov

• Tvorba scenára eventu

• Príprava a realizácia programu eventu

• Príprava a distribúcia pozvánok

• Technické zabezpečenie eventu

• Organizačné zabezpečenie eventu

• Propagačné predmety a darčeky

• Medializácia akcie

• Monitoring a vyhodnotenie

• Spätná väzba

 

Event ako spoločenská udalosť

 

• Definovanie rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými akciami (raut, banket,

recepcia, ples, barbecue)

• Skratky na vizitkách/pozvánkach (RSVP, dress code – formal dress, business   casual, smart casual)

• Stolovanie – prestieranie stola, ako stolovať (príbory), kedy začať konzumovať, kto

   začína ako prvý, aký typ jedál vybrať

• Zasadací poriadok pri rôznych typoch eventov

 

Komunikácia/prezentácia

 

• Key message - ako prezentovať myšlienku eventu rôznym cieľovým skupinám

 (organizačný tím, sponzori, vedenie spoločnosti, médiá)

 

 

 


 Cieľová skupina:

          marketingoví manažéri a ľudia, ktorí organizujú rôzne podujatia
          PR manažéri
          projektoví manažéri, ktorí v rámci projektov organizujú workshopy, konferencie a i.
          asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie
          pracovníci/pracovníčky HR oddelení, ktorí plánujú podujatia pre zamestnancov 

Lektor: Mgr. Nikola Sedláčková, PhD. - je zakladateľkou spoločnosti „eventive, s.r.o.“, v spoločnosti vedie tím lektorov a participuje na príprave tréningov. Zároveň sa venuje poradenstvu a consultingu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a príprave rôznych eventov pre klientov. V rokoch 2009 - 2010 bola prezidentkou European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC).

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 4 dni pred konaním tréningu. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na tréningu. Počet miest na tréningu je obmedzený.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu


bez DPH

20% DPH

celkom

Člen SOPK     

180,00 €

36,00 €

216,00 €

Nečlen SOPK              

215,00 €

43,00 €

258,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného tréningu, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 4 dni pred konaním tréningu,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 230518.
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Pozvánka

 

Prihláška

 


 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora