Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.09.
2018
Podnikateľská misia do Fínska
Kategória: misie Vydané dňa:04.07.2018 (191x prečítané)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Fínska, ktorá sa bude konať v termíne 24.-27.9.2018.

 Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 

Dátum: 

24. – 28. september 2018

Miesto: 

Tampere, Helsinki (Fínsko)

Organizátor: 

SARIO Národný projekt

Kontakt:

Jana Kišacová,

M: +421 910 828 216

E: jana.kisacova@sario.sk


Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
Strojárstvo, elektronika, robotika, automobilový priemysel,  IT a zelené technológie.

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s fínskymi partnermi, ako aj z návštevy významných inovačných centier a platforiem.

Podnikateľská misia je spojená s návštevou medzinárodného subdodávateľského veľtrhu Alihankinta, ktorý združuje priemyselné spoločnosti, odborníkov a rozhodovacích pracovníkov. Na tomto každoročnom podujatí, ktoré je popredným svetovým veľtrhom na trhu vo Fínsku, sa zúčastňuje približne 20 000 profesionálnych odborníkov. www.alihankinta.fi/en/

Predbežný program:

24.9. 2018 (pondelok)

individuálne prílety do Fínska, individuálny program

 

25.9. 2018 (utorok)

B2B rokovania so spoločnosťami z Fínska v popoludňajších hodinách v Helsinkách

 

26.9. 20108 (streda)

návšteva veľtrhu Alihankinta 2018, obchodné fórum slovenských a fínskych spoločností, individuálny program na veľtrhu

 

27.9. 2018 (štvrtok)

návšteva technologických/ HUB centier a networkings fínskymi partnermi, spoločný obed

 

28.9. 2018 (piatok)

individuálne odlety z Fínska

 

 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
         vstupenky na veľtrh Alihankinta 2018 a možnosť účasti na obchodnom fóre slovenských a fínskych spoločností
         zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
         vstup do inovačných centier, obed vo štvrtok (27.9.2018)
         preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
         nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO

Podpora nezahŕňa cestovné a pobytové náklady, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.
 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. 7. 2018.


Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.

 

 

Pôvodná informácia:

   

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora