Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.08.
2018
Memorandum o spolupráci
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:17.08.2018 (700x prečítané)Memorandum o spolupráci
medzi Kirovohradskou regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou a Nitrianskou regionálnou komorou SOPK

V dňoch 15. – 17. 8. 2018 navštívili predstavitelia Kirovohradskej oblasti (Ukrajina) Nitriansky región. Členom delegácie, ktorú viedla Svetlana Vasilievna LOBANOVA – podpredsedkyňa štátnej správy Kirovohrad, bola aj prezidentka Kirovohradskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory, Iryna SAIENKO. 

Kirovohradská oblasť sa nachádza vo vnútrozemí Ukrajiny, južne od Kijeva a je to  jedna z 24 administratívnych oblastí Ukrajiny. Má rozlohu 24 588 km² a žije tu 1,058 milióna obyvateľov. Hlavným mesto oblasti je Kropyvnyckyj (245 000 obyvateľov). Oblasť je známa poľnohospodárskou a potravinárskou výrobou, strojárskou výrobou, výrobou lietadiel a poľnohospodárskych strojov. 

Kirovohradská regionálna obchodná a priemyselná komora je mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1995 a v súčasnosti má 180 členov. Cieľom Kirovohradskej komory je podpora priemyselnej, finančnej  a obchodnej infraštruktúry, rozvoj podnikov, podpora podnikateľov v regióne i v zahraničí, iniciovanie obchodných, hospodárskych a vedecko-technických kontaktov, zlepšenie interakcie medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy a participácia na tvorbe zákonov prispievajúcich k rozvoju hospodárstva.

Na základe predošlej komunikácie a spoznania potenciálu oboch regiónov bolo dňa 16. 8.  2018  podpísané memorandum o spolupráci v priestoroch expozície Nitrianskeho samosprávneho kraja, na výstave AGROKOMPLEX 2018. Za Kirovohradskú regionálnu obchodnú a priemyselnú komoru memorandum o spolupráci podpísala prezidentka obchodnej komory pani Iryna SAIENKO a za Nitriansku regionálnu komoru SOPK podpísal dohodu riaditeľ, Miroslav MASARIK. Základným cieľom memoranda o spolupráci je podpora a rozšírenie obchodných, ekonomických, vedeckých a technologických väzieb medzi Ukrajinou a Slovensko formou pomoci podnikateľom, organizáciám a spoločnostiam oboch krajín a iniciovanie rozvoja obchodných kontaktov. Obe strany majú záujem o rozvoj a zintenzívnenie všetkých foriem zahraničnoobchodnej činnosti podnikateľov, podporovanie vzájomných stretnutí firiem, poskytovanie pomoci podnikateľom v regióne, realizovanie prezentácií regiónov a firiem, organizovanie spoločných podujatí a vzájomnú výmenu právnych a hospodárskych informácií .

Pri podpise memoranda bol prítomný aj predstaviteľ Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory na Slovensku Pavel Zajac. Následne delegácia z Ukrajiny navštívila výstavisko Agrokomplex a individuálne rokovali s vytypovanými vystavovateľmi.

V priestoroch NRK SOPK sa nachádzajú informačné materiály o Kirovohradskej oblasti, katalógy firiem a hospodársko–ekonomické informácie.


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora