Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.10.
2018
SUPER ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ V ROKU 2018
Kategória: semináre Vydané dňa:21.08.2018 (120x prečítané)

Pozývame Vás na odborný seminár zameraný na zdieľanie skúsenosti so superodpočtom výdavkov na výskum a vývoj v SR a s uplatňovaním tejto štátnej podpory podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a jeho novely č. 344/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2018. 

Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať financií a čo preto musia urobiť. Odborný seminár je vedený interaktívne, účastníci môžu pýtať a diskutovať už počas prednášky. Po prednáške je možnosť individuálnych konzultácií s lektorom.
 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

2. 10. 2018, (utorok)

Lektor:

Ing. Martin Gondár

 

 


Program

• Aké sú podmienky pre uplatnenie super odpočtu nákladov na výskum a vývoj?

• Ktoré podniky majú nárok na túto daňovú podporu výskumu a vývoja?

• Koľko je možné získať z daňovej podpory v roku 2018?

• Ako spočítať spôsobilé náklady do dodatočného odpočtu?

• Ako po novom, teda od 1. 1. 2018, počítať medziročný nárast nákladov na výskum a vývoj?

• Ktoré náklady na softvérové licencie je možné uplatniť?

• Ktoré projekty sú spôsobilé do dodatočného odpočtu?

• Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?

• Na čo sa pripraviť v prípade daňovej kontroly?

• Ako je definovaný výskum a vývoj?

• Koľko podpory získali slovenské firmy v roku 2017?

 

 

Seminár je určený najmä pre:

• Ekonómov, R&D manažérov a výkonných riaditeľov podnikov, ktoré robia výskum, vývoj a inovácie vo všetkých priemyselných odvetviach

• Audítorov a daňových poradcov

 

Lektor: Ing. Martin Gondár, CEO, R&D poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.,  www.superodpocet.sk , www.smartech.sk

 
Harmonogram

Nitra

 

09,30 – 10,00

registrácia účastníkov školenia

10,00 – 11,20

prednáška

11,20 – 11,30

prestávka

11,30 – 12,30

prednáška spojená s diskusiou

12,30 -

ukončenie seminára


Účastnícky poplatok za jednu osobu:

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

člen SOPK

29,00 €  

  5,80 €

34,80 €

nečlen SOPK

58,00 €

11,60 €

69,60 €

 
REGISTRÁCIA

Prihlášky očakávame do 30. 9. 2018, 12.00 hod. (Po registrácií bude vystavená zálohová faktúra ako podklad k vykonaniu úhrady účastníckeho poplatku.)

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora