Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.10.
2018
Zákonník práce 2018/2019
Kategória: Aktivity Vydané dňa:10.09.2018 (111x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár

Zákonník práce 2018/2019

Dátum:

10. 10. 2018 (streda)

Miesto konania: 

Hotel Agroinštitút, Akademická 4oH, Nitra

Začiatok:

09,00 hod.

Lektor:

RNDr. Jozef Mihál

Na seminári sa budeme venovať aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva – vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, povinným príplatkom so zameraním na nové a zvýšené príplatky od mája 2018 a od mája 2019 a organizácii pracovného času.
 

Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)
 

1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny,

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu,

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí,

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko,

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ,

 

2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín,

- zamestnávanie občanov tretích krajín,

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa,

 

3. Mzdové zvýhodnenia (príplatky)

- mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas,

- dohody a nárok na príplatky,

- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,

- pracovná pohotovosť,

- vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny,

 

4. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie,

- konto pracovného času,

- pružný pracovný čas,

- práca nadčas, práca vo sviatok, odpočinok,

- ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas,

 

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené

 
Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

 65,00 €

 13,00 €

78,00 €

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, kniha „Zákonník práce 2018“, občerstvenie a obed.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 101018.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 
Pozvánka

 
 

 

Prihláška

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora