Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.12.
2018
GDPR prakticky
Kategória: semináre Vydané dňa:31.10.2018 (150x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina, Vás pozýva na odborný seminár

 

GDPR prakticky

 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

17. 12. 2018, (pondelok)

Lektor:

Mgr. Irena Hudecová

 

 

 
Od mája 2018 sa začalo vo všetkých členských štátoch EÚ uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je tak v tomto roku zavalený celým radom nových povinností. Ako ich v realite splniť a ako sa vyhnúť neželaným úradným kontrolám? Poradí vám inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irena Hudecová, ktorá sa podieľala na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické rady, ako zmeniť doterajšie spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo od mája 2018 v súlade s novou legislatívou.

 
          Program:
 

• Pôsobnosť GDPR a jeho vzťah k novému zákonu o ochrane osobných údajov a ďalším osobitným predpisom upravujúcim problematiku spracúvania osobných údajov

 

• Zmeny v právnych základoch – ktoré právne základy sa menia a ktoré rušia. Čo so spracúvaním osobných údajov vykonávaným na základe zrušeného právneho základu? Je možné naň využiť     niektorý z nových právnych základov a ak áno, ktorý?

 

• Kamerové systémy – aké zmeny vás čakajú a na akom právnom základe možno dotknuté osoby monitorovať po novom?

 

• Marketing – vyžaduje sa súhlas alebo ho možno vykonávať aj bez súhlasu

 

• Súhlas – ako má správne vyzerať, kedy ho aplikovať a aké podmienky treba pri ňom dodržať. Sú súhlasy získané na základe doterajšej úpravy platné aj po 25. 5. 2018 alebo ich treba získať odznova?

 

• Zodpovedná osoba – kedy ju vymenovať, aké je jej postavenie v spoločnosti a čo je jej úlohou. Je potrebné zodpovedné osoby poveriť nanovo?

 

• Záznamy o spracovateľských činnostiach – ako využiť existujúcu dokumentáciu a čo v nej zmeniť, aby vyhovovala požiadavkám novej úpravy

 

• Oprávnené osoby – treba ich nanovo poučiť?

 

• Sprostredkovateľ – budú zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho zákona platné aj po máji 2018? Na čo sa v zmluvách so sprostredkovateľom zamerať

 

 

• Bezpečnosť spracúvania – aké zmeny vás v oblasti bezpečnosti čakajú a ako v maximálnej miere   využiť dokumentáciu vyhotovenú podľa doterajšieho zákona o ochrane osobných údajov

 

• Zodpovednosť – v procese spracúvania osobných údajov sa často objavuje celý rad subjektov. Neraz je to okrem prevádzkovateľa aj viacero sprostredkovateľov. Kedy a za aké porušenie kto voči úradu a dotknutým osobám zodpovedá?

 

• Čo je to certifikácia, kódexy správania a akreditácia – na čo slúži, ako a kto ich môže účinne využiť?

 

• Kontrola po novom

 

• Sankcie za porušenie zákona – aké druhy sankcií vám môže úrad udeliť? Dá sa uloženiu pokuty vyhnúť? Výška pokuty v prípade porušenia GDPR alebo nového zákona o ochrane osobných údajov

 

• Diskusia

 

 

 
          Harmonogram

Nitra

 

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 

Lektor: Mgr. Irena Hudecová  špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

75,00 €  

  15,00 €

90,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed.

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 171218.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

 

Pozvánka

 

 

 

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora