Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
30.01.
2019
Klubové stretnutie
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2019 (583x prečítané)

Novoročné klubové stretnutie členov SOPK a firiem Nitrianskeho regiónu


V predposledný januárový deň sa v priestoroch Hotela Mikádo v Nitre uskutočnilo „Novoročné klubové stretnutie členov SOPK a firiem  Nitrianskeho regiónu“ , ktoré zorganizovala Nitrianska regionálna komora SOPK za účasti predsedu NSK pána Milana BELICU a predsedu SOPK pána Petra MIHÓKA. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov firiem a podnikateľov Nitrianskeho kraja. Hlavnými hosťami boli primátori okresných miest Nitrianskeho kraja, ktorí boli zvolení v nedávnych komunálnych voľbách.

 


Pozvanie na klubové stretnutie prijali: Marek HATTAS, primátor mesta Nitra, Ján KRTÍK, primátor mesta Levice, Otokar KLEIN, primátor mesta Nové Zámky, Béla KESZEGH, primátor mesta Komárno, Jozef BELICKÝ, primátor mesta Šaľa, Dušan HUSÁR, primátor mesta Zlaté Moravce a Tibor TÓTH, primátor mesta Vráble.

Počas vzájomných rozhovorov a bohatej diskusie boli prezentované informácie jednotlivých primátorov o doterajšej spolupráci s podnikateľmi, ale najmä viaceré námety pre ich ďalšiu podporu. Primátori predstavili svoje vízie a plány, ktoré budú realizovať a v diskusii podnikatelia načrtli oblasti, ktoré je potrebné riešiť. 


V neformálnej atmosfére  prebiehala diskusia v troch rovinách:

Prvou diskusnou témou bolo vzdelávanie, školstvo a zamestnanosť:

- v roku 2019 Slovensko dosiahne stav plnej zamestnanosti,

- štát investuje do vzdelania ale absolventi po ukončení škôl odchádzajú do zahraničia, naše školstvo generuje absolventov pre okolité krajiny, ale nie pre potreby Slovenska,

- konštatujeme, že týmto spôsobom chudobné krajiny dotujú bohaté krajiny, štát investuje do vzdelania, ale investície vložené do vzdelania odídu, pričom ak by takto hospodárila firma, tak dávno skrachuje,

- možno by bolo vhodné sa zamyslieť sa ako štúdium finančne zabezpečiť tak, aby si po odpracovaní rokov si študent odpísal pôžičku, ktorú mu štát poskytol na vyštudovanie,

- v Nitrianskom kraji sa znížil početstredných škôl na 64,

- vysoké školy, ktoré produkujú bakalárov sú praxi opäť sú preškolovaní,

- kvalita vysokých škôl klesá, pričom vysoké školy lákajú študentov na štúdium, ktoréhoabsolvovaním vznikne vysokoškolsky vzdelaný jedinec,

- mesto Nitra mení rozpočet a navyšuje cca o 1 mil. eur do školstva.

 

Druhou diskusnou témou dol výber daní a ich prerozdeľovanie:

- peniaze, ktoré štát v rámci daní vyberie majú byť tak prerozdelené, aby obyvatelia aj podnikatelia mali vysoký stupeň dôvery ako bude s nimi naložené,

- výber daní je jednou z charakteristík ako vyzerá podnikateľské prostredie,

- Slovensko je z členov EÚ na konci rebríčka výberu DPH, nedokážeme vybrať ani  priemer výberu daní aký je v EÚ, 

- ak by sa zlepšil výber DPH aspoň o 50%, tak môžeme znížiť iné dane,

- komora navrhla jednoduchý a efektívny spôsob sledovania výberu DPH tak, aby boli spárované faktúry s DPH, ale nie je možné to technicky presadiť,

 

Treťou diskusnou témou  boli investície v jednotlivých okresoch:

- niektoré okresné mestá nemajú priemyselné parky a preto veľa obyvateľov musí dochádzať za prácou do iných okresov,

- mestá sú pripravené vytvoriť lokality pre priemyselné parky,

- napríklad pre mesto Šaľuje typická fabrika DUSLO, a.s. ale napriek tomu mesto je pripravené prijať ďalších investoroch.


 

Klubové stretnutie podnikateľov a primátorov potvrdilo záujem o vzájomné riešenie podnikateľského prostredia v Nitrianskom kraji a o zorganizovanie ďalších spoločných pravidelných podujatí aj v budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora