Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.04.
2019
Zákonník práce v roku 2019
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.02.2019 (159x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár

Zákonník práce v roku 2019


Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

11. apríl 2019, (štvrtok)

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

 

 

 Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Prvé mesiace v praxi ukázali mnohé problémy s ktoré si musia zamestnávatelia správne vyjasniť.
Od 1.5.2019 sa zvyšujú sumy mzdových zvýhodnení za soboty, nedele a nočnú prácu. Zároveň dochádza k zmierneniu a zvýhodneniu podmienok na daňové a odvodové úľavy pri tzv. 13. a 14. platoch. Ak ich využijete, môže zamestnanec za rok 2019 získať vyše 250 eur v čistom navyše a zamestnávateľ ušetriť 225 eur na odvodoch na jedného zamestnanca.
Od 1.1.2019 sa v okresoch s nižšou ako 5% nezamestnanosťou výrazne zrýchlil a zjednodušil proces zamestnávania cudzincov (občanov tretích krajín).
V oblasti vysielania zamestnancov sa chystá nová smernica EÚ, podľa ktorej budú mať slovenskí zamestnávatelia nové povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do členských štátov.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

 

1.         Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

          povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky
          daňové a odvodové zvýhodnenia
          ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok
          pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok
          kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii
          preukazovanie nároku, interná smernica, žiadosť o príspevok
          príspevok zo sociálneho fondu
          rekreačné poukazy – čo v zákone nenájdete
          na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch
          množstvo príkladov, riešenie modelových situácii

 

2.         Príplatky od 1.5.2019

          mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a v noci – výška príplatkov, kedy sú a kedy nie sú povinné, výnimky, príklady
          ďalšie príplatky
          príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
          príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

 

3.         Trinásty a štrnásty plat v roku 2019

          daňové a odvodové zvýhodnenia v roku 2019
          zmena podmienok pri 13. a 14. plate v roku 2019 (novela zákona o dani z príjmov)

 

4.         Zamestnávanie cudzincov v roku 2019

          zmeny od 1.1.2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
          okresy s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti
          zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
          zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
          nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce

 

5.         Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

          rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EU pri vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
          vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
          nová smernica EÚ – sprísnenie pravidiel pri odmeňovaní zamestnancov vyslaných do iných členských štátov
          daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

 

 

 Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

 Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky

 ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

65,00 €  

  13,00 €

78,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovný materiál, kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce 2019“, občerstvenie a obed. Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 110419.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

 
Pozvánka

 

 
 

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora