Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
07.05.
2019
Podnikateľská misia do Nórska a na Island
Kategória: misie Vydané dňa:01.03.2019 (145x prečítané)

Podnikateľská misia do Nórska a na Island

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti  informačno-komunikačných technológií, inovácií, smart cities, Priemyslu 4.0 a životného prostredia na podnikateľskú misiu do Nórska a na Island.

 

Dátum:

07. - 11. máj 2019

Miesto:

Oslo (Nórsko), Reykjavík (Island)

Organizátor:

Pre malé a stredné podniky mimo so sídlom mimo Bratislavského kraja (bez účastníckeho poplatku):

Simona Novosadová, M: +421 915 838 979, E: simona.novosadova@sario.sk

Pre ostatné subjekty (účastnícky poplatok 130.- €): Adam Csuka,

M: +421 910 828 327, E:  adam.csuka@sario.sk

Sektorové zameranie:

IKT, smart cities, inovácie, priemysel 4.0, životné prostredie

Sektorové zameranie podnikateľskej misie reflektuje ambície týchto krajín o energetickú efektívnosť a šetrnosť k životnému prostrediu vďaka čomu nórske Oslo získalo ocenenie „European Green Capital 2019“. Podnikateľská misia preto ponúka slovenským spoločnostiam možnosť aktívne participovať poskytovaním vlastných služieb v zahraničí na budovaní energeticky prijateľnejších riešeniach pre život v meste.

Dátum:

Program

7.5.2019

odlet v poobedných hodinách do Nórska (Oslo)

8.5.2019

B2B Fórum

Stretnutie so zástupcami magistrátu miest

9.5.2019

odlet na Island (Reykjavík)

Návšteva inovačného centra a spoločnosti

10.5.2019

Slovenský prezentačný biznis deň

Stretnutie so zástupcami magistrátu miest

11.5.2019

Odlet z Reykjavíku do Viedne

Poznámka: SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie

  

REGISTRÁCIA

Registrácia pre malé a stredné podniky (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja
*bez účastníckeho poplatku

Podpora zo strany agentúry SARIO pre MSP mimo Bratislavského kraja zahŕňa:
• letenky pre jedného zástupcu za spoločnosť
• preprava a konferenčné priestory v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
• doplnkový program (biznis fórum, green visit a pod.)
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
Podpora nezahŕňa ubytovanie, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.


REGISTRÁCIA

Registrácia pre ostatné podnikateľské subjekty
*účastnícky poplatok: 130 .- €
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

Registrácia je otvorená do 22.3.2019.

Predpokladaný počet účastníkov misie: 10


Pôvodná informácia:

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora