Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.03.
2019
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:20.03.2019 (615x prečítané)
 

Dňa 13. marca 2019 sa v priestoroch Hotela Agroinštitút v Nitre uskutočnilo 3. zasadnutie Valného zhromaždenia členov Nitrianskej RK SOPK v 6. volebnom období.

 

Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril a viedol predseda  predstavenstva NRK SOPK Viliam Ondrejka a zúčastnili sa na ňom  predseda SOPK  Peter Mihók, podpredseda SOPK Vladimír Slezák,  generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a člen Dozornej rady SOPK Jozef Gál. Ako hostia prijali pozvanie podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marian Kéry a primátor mesta Nitra Marek Hattas.  

 

V rámci valného zhromaždenia sa uskutočnili doplňujúce voľby do predstavenstva Nitrianskej RK SOPK. Za členov predstavenstva boli zvolení: Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra Ing. Milan Chovan, konateľ TAX COMPANY, k. s.

 


V pracovnej časti programu valného zhromaždenia zúčastnené členské firmy prerokovali správu o činnosti Nitrianskej RK SOPK a plnenie rozpočtu Nitrianskej RK za rok 2018 a schválili  plán aktivít a rozpočet Nitrianskej RK na rok 2019. 

Počas diskusie vystúpili predstavitelia komory, zástupcovia  členských firiem, ako aj prítomní hostia k otázkam činnosti komory a k ďalším aktuálnym témam:
- predseda SOPK Peter Mihók poďakoval členským firmám za dôveru a podporu SOPK, ocenil prácu predstavenstva NRK SOPK, zhodnotil celkovú činnosť SOPK za uplynulý rok, v ktorom boli dosiahnuté pozitívne hospodárske výsledky. Ďalej informoval o podpísaných dohodách SOPK:

          - EIB (Európska investičná banka), na základe ktorej bude komora organizovať odborné semináre v jednotlivých regiónoch na podporu podnikateľských subjektov s programami z EIB,

          - MZVaEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky), na základe ktorej získa komora finančné prostriedky vo výške 100 000.-€ na organizovanie spoločných podujatí, obchodných misií do zahraničia a prijímanie obchodných misií zo zahraničia na Slovensku. Súčasťou tejto dohody je otvorenie zastúpení SOPK na ambasádach SR v zahraničí, pričom prvé zastúpenie SOPK bude otvorené v dňoch 1. - 4. apríla 2019 v Moskve.

V závere vyslovil úvahy ohľadom očakávaných udalostí v roku 2019, najmä v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu ako aj novou situáciou po tzv. BREXITE.

- riaditeľ NRK SOPK Miroslav Masarik vo svojom vystúpení poďakoval členom NRK SOPK za prejavenú dôveru, informoval o pláne aktivít na rok 2019, ktorý je otvorený a je možnosť tento plán doplniť podľa aktuálnych potrieb firiem a privítal nové firmy, ktoré sa stali členmi NRK SOPK od začiatku roka 2019,

- delegát SOPK Milan Hrdlík privítal a pozitívne hodnotil zámer pripraviť podujatia v spolupráci s EIB aj v Nitrianskom kraji, očakáva od ich aktuálne informácie, podmienky, spôsoby a sadzby na podporu podnikateľov,

 

 - podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry, pozdravil prítomných a konštatoval vzájomnú úspešnú spoluprácu NRK SOPK a NSK v uplynulom roku 2018. Pracovníci NRK SOPK sú zastúpení v krajskej rade pre vzdelávanie ako aj v ďalších odborných komisiách. Na záver vyzdvihol spoluprácu medzi strednými školami a firmami v duálnom vzdelávaní v Nitrianskom kraji, v ktorom je zainteresovaných 571 študentov a 74 firiem. Tieto stredné školy generujú pre prax odborníkov a v budúcnosti by mohli prispieť k stabilite pracovného trhu aj na Slovensku,

 

- primátor mesta Nitra Marek Hattas informoval o vývoji v meste Nitra  po začatí automobilovej výroby vo firme Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. v priemyselnom parku. Skonštatoval, že zároveň sa v posledných rokoch zmenil demografický vývoj v meste pretože pribudlo cca 3000 obyvateľov z EÚ a 3000 obyvateľov z tretích krajín.

Diskusia a výmena informácií medzi členmi pokračovala aj po ukončení oficiálnej časti počas následného spoločenského stretnutia.

 

 


 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora