Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.05.
2019
BREXIT & COLNÉ POSTUPY
Kategória: semináre Vydané dňa:18.04.2019 (77x prečítané)
Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou C&D Services s.r.o., Vás pozýva na odborný seminár 

BREXIT & COLNÉ POSTUPY

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

20. máj 2019, (pondelok)

Lektor:

Mgr. Jozef VAŠKO, em.h.c.i.

 

 

Cieľ seminára: odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colných postupov uplatňovaných ak sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ. V rámci programu odborného seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.  

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

 
Program
(prezentácia od 8:00, začiatok 8:30, ukončenie o 12:00)

  1. BREXIT a zavedenie prechodného obdobia

  2. Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO,

      kumulácia pôvodu a iné)

  3. Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a       

      reexport

  4. Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu

  5. Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie

  6. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom

  7. Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov

  8. Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam

  9. Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

10. Diskusia, otázky a odpovede

 

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

 Lektor:  Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom.

 
Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 5 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

členovia SOPK

50,00 €  

  10,00 €

60,00 €

nečlenovia SOPK

65,00 €

  13,00 €

78,00 €

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, študijné materiály, občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní seminára.

 Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 200519.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka

 
 
Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora