Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.06.
2019
Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:26.04.2019 (168x prečítané)

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi

 

Nenechajte si ujsť účtovný a daňový kokteil zmien pod vedením lektora Ing. Vladimír Ozimého. Počas jediného dňa získate ako účastník kompletný prehľad o novinkách v DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2019 alebo nadobudnú platnosť ešte v tomto roku.
 

Miesto:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra

Dátum:

20.06.2019 (štvrtok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 

Školenie s obľúbeným lektorom je tradične spojené so širokým priestorom na diskusiu a hľadaním odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s prijatím novej legislatívy. Na školení preto nájdete nielen teoretický prehľad, ale najmä praktické informácie, ktoré vám pomôžu aplikovať jednotlivé zmeny do svojej praxe.
 

Program:

 

         Obrat, vymedzenie pojmu od 1. 1. 2019

          - vplyv na registračnú povinnosť

          - vplyv na zdaňovacie obdobie a jeho zmenu

          - vplyv na zrušenie registrácie a z čoho odviesť DPH

          - vplyv na osobitné zdaňovacie obdobie prijatím platby

 

         Vznik daňovej povinnosti

          - pri dodaní tovaru

          - pri dodaní služby

          - pri poukazoch – ako novinky od 1. 10. 2019 (vysvetlenie viacúčelového a

            jednoúčelového poukazu) a povinnosť vyhotovenia dokladu ERP

 

         Bezodplatne dodaný tovar a zmeny od 1. 1. 2019

          - kedy vzniká dodanie za protihodnotu

          - základ dane pri bezodplatnom dodaní

 

         Základ dane pri dodaní tovaru a služby osobe, ktorá má osobitný vzťah   

          k platiteľovi

          - kto sa považuje za takúto osobu od 1. 1. 2019

 

         Finančný prenájom z pohľadu DPH

          - finančný prenájom ako dodanie tovaru

          - finančný prenájom ako dodanie služby

 

         Dodanie stavieb a nájom stavieb od 1. 1. 2019

         Tuzemský prenos daňovej povinnosti so zmenami od 1. 1. 2019

         Kto je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ZodPH (vybrané okruhy)

          - dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku

          - dodanie služieb zahraničnou osobou v tuzemsku

          - oneskorená registrácia a osoba povinná platiť daň

 

         Právo na odpočítanie dane a vplyv zavedenia úpravy odpočítanej dane   

          pri hnuteľnom investičnom majetku, napr. automobiloch

         Dodanie ubytovacích služieb a zmena sadzby DPH

         Sankcie z nepodaného DP, neodvedenej DPH, podaného DDP

         Záznamová povinosť podľa § 70 ZodPH

         Ostatné zmeny od 1. 1. 2019 (prevod podniku na účely DPH a zákonná            registrácia, zrušenie zábezpeky pri registrácii, zmena miesta dodania služby          pri digitálnych službách, zmeny v oblasti fakturácie...)

 

 

 

 

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam zákazníkov. 

Harmonogram:

8.30 –   9.00

prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00

prednáška

11.00 – 12.00

obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00

prednáška spojená s diskusiou

 
Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený. Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie, teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083  VS: 200619.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Pozvánka

 

 

 

Prihláška

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora