Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.09.
2019
Podnikateľská misia do Bieloruska, návšteva výstavy Tech-Inno-Prom
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:23.05.2019 (147x prečítané)


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.
 

Dátum:

17. – 20. september 2019

(utorok - piatok)

Miesto:

Minsk, Bielorusko

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Samuel Čellár,

E: samuel.cellar@sario.sk,

M: +421 908 616 193

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. V prípade, ak nespadáte do vyššie uvedenej cieľovej skupiny, ale máte záujem o účasť na danom podujatí, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali. 

Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:

         priemysel 4.0

         automatizácia

         inovácie

         informačné technológie

         umelá inteligencia

         doprava

         strojárstvo

         elektrotechnika

         chemický priemysel

         energetika

         obnoviteľné zdroje energie

         ekológia

 

Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s bieloruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program, ako aj návšteva 22. ročníka medzinárodnej výstavy technológií a inovácií Tech-Inno-Prom v Minsku, ktorá sa koná v rámci Bieloruského priemyselného fóra. V roku 2018 sa na výstave zúčastnilo 245 spoločností z krajín ako Dánsko, Ruská federácia, Švédsko a Čína.

Hlavné zameranie výstavy Tech-Inno-Prom

• Zariadenia, technológie a produkcia v sfére priemyslu

• Priemysel 4.0 – digitálna transformácia priemyslu

• Energetika v priemysle, úspora energie, ekológia

 


V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
· organizácia B2B stretnutí s relevantnými bieloruskými partnermi,
· konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí,
· preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie,
· návšteva bieloruských spoločností,
· asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie,
· zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na výstavu Tech-Inno-Prom pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja. Vstupné poplatky budú uhradené pre maximálne dvoch predstaviteľov každej spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja).


Podpora nezahŕňa:
· pobytové náklady,
· iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

 

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podujatie Vás budeme informovať.

Pri otvorení oficiálnej registrácie na podujatie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na zmenu podmienok a programu uvedeného podujatia. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“.

 

 

Pôvodná informácia

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora