Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.10.
2019
Podnikateľská misia do Nemecka, veľtrh Anuga 2019
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:24.05.2019 (178x prečítané)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti  potravinárskeho a gastronomického sektora na podnikateľskú misiu do Nemecka v rámci svetového veľtrhu Anuga.
 

Dátum:

8. október 2019, (utorok)

Miesto:

Kolín nad Rýnom, Nemecko

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Michal Wuketich, M: +421 908 978 629, E: michal.wuketich@sario.sk


Popredný svetový veľtrh Anuga je najdôležitejším miestom stretnutia potravinárskeho a nápojového priemyslu. S viac ako 7000 vystavovateľmi a približne 165 000 návštevníkmi je tento veľtrh najväčším svetovým veľtrhom vo svojom sektore.

Cieľová skupina: slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie: potravinárky priemysel, gastronómia.
 

Dátum

Program

8.10.2019

• Odlet vládnym špeciálom z Bratislavy do Kolína nad Rýnom

• Preprava na veľtrh Anuga

• Asistencia a doprovod počas veľtrhu

• Doplnkový program

• Odlet vládnym špeciálom do Bratislavy

 
SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie.
Registrácia pre malé a stredné podniky (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja.

 

REGISTRÁCIA

Registrácia na podujatie je limitovaná na 1 účastníka za spoločnosť mimo Bratislavského kraja.

Podpora zo strany agentúry SARIO pre MSP mimo Bratislavského kraja zahŕňa:
• let vládnym špeciálom dňa 8.10.2019 pre jedného zástupcu za spoločnosť (vrátane spiatočného letu v ten istý deň),
• preprava a vstup na veľtrh Anuga v rámci programu podnikateľskej misie,
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO,

*Podpora nezahŕňa spiatočný let po termíne 8.10.2019, ubytovanie, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

Záväzná registrácia bude spustená dňa 17. 5. 2019.
Predpokladaný počet účastníkov misie: 20

 

 

 

Pôvodná informácia


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora