Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.11.
2019
POZVÁNKA NA SEMINÁR O MOŽNOSTIACH OBCHODOVANIA S RUSKOU FEDERÁCIOU
Kategória: semináre Vydané dňa:22.07.2019 (121x prečítané)


AKTUALIZOVANÉ: Z dôvodu neočakávaných skutočností, ktoré vznikli mimo dosahu SOPK sa seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou presúva na mesiac november. O presnom termíne konania seminára vás budeme informovať po dohode SOPK, MZVEZ SR a Veľvyslanectva RF.


 

POZVÁNKA NA SEMINÁR O MOžNOSTIACH OBCHODOVANÍ S RUSKOU FEDERÁCIOU

Rezervujte si v kalendári termín:  13. november 2019  na seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou. Odborný seminár organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave.
 

Miesto konania:

MZVaEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2, kongresová sála

Termín konania:

13. november 2019, (streda)

o 9.30 hod.

Seminár je určený:

pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývoz, dovoz alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie v oblasti materiálnej výroby alebo zvažujúcich vstup na toto sľubné teritórium.

 

Ciele seminára:

Oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom predpisov na reguláciu zahraničného obchodu, najmä colných a technických, v podmienkach uplatňovania sankcií zo strany EÚ a zavedenia protiopatrení zo strany Ruskej federácie za účelom podpory vzájomnej obchodnej výmeny.


Odborný garant: Ing. Juraj Knopp, CSc., tel.: 02/6241 1763, e-mail: juraj.knopp@sopk.sk

 
Program a viac informácií

 

Elektronická registrácia účastníkov seminára prebieha do 11. novembra 2019.

 

Kontakt:

Mgr. Igor Paulíček, PhD., e-mail: igor.paulicek@sopk.sk , tel.: 0944 975 045

Ing. Lenka Žilková, e-mail: lenka.zilkova@sopk.sk , tel.: 02/6720 2616

 

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora