Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.09.
2019
Indonesia—Slovakia Business Forum 2019 "BEZPLATNÉ PODUJATIE"
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:16.08.2019 (296x prečítané)

Indonesia—Slovakia Business Forum 2019
 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 23. septembra 2019 podnikateľské fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indonézie.

Dátum:

23. september 2019 (pondelok)

Miesto:

SARIO,

Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Simona Novosadová,

M: +421 915 838 979,

E: simona.novosadova@sario.sk

 

BEZPLATNE

Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indonézskym partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia. 

Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:

         strojárstvo a elektrotechnika

         automotive

         odpadové hospodárstvo

         energetika

         obchod

         potravinárstvo

         obuvnícky priemysel

         inovatívne technológie

 

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s indonézskymi spoločnosťami. Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi, prezentáciami o slovensko-indonézskom obchodnom prostredí a stretnutiami so zástupcami  MZVaEZ SR, Indonesia´s Chamber of commerce and industry (KADIN) a agentúry SARIO.

Hod.

Predbežný program:

09.30 – 10.00

registrácia

10.00 – 10.15

otvorenie podujatia

10.15 – 11.00

prezentácie

11.00 – 12.00

B2B rokovania

  
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento 
registračný formulár.

REGISTRÁCIA

Kontakt: 
Simona Novosadová, M: +421 915 838 979, E: 
simona.novosadova@sario.sk


 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte tento 
registračný formulár.

REGISTRÁCIA

Kontakt:
Dominika Porubská, M: +421 907 335 411, E: 
porubska@sario.sk
Ivana Staňová, M: +421 910 828 300, E: 
stanova@sario.sk
 
Registrácia je otvorená do 9. septembra 2019. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity podujatia. 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

 

Pôvodná informácia
 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora