Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.09.
2019
Exportná akadémia — Podnikanie v Rakúsku "bezplatné podujatie"
Kategória: semináre Vydané dňa:16.08.2019 (176x prečítané)

Exportná akadémia — Podnikanie v Rakúsku

Rakúsko je jednou z najrozvinutejších krajín Európskej únie, pričom rakúski partneri sa stali dôležitými obchodnými partnermi aj slovenských podnikateľských subjektov. Cezhraničné poskytovanie služieb (t. j. bez založenia organizačnej zložky v Rakúsku) bolo v rozsiahlej miere ovplyvnené prijatím zákona na zamedzenie sociálnemu a mzdovému dumpingu, ktorý ukladá podnikateľským subjektom rozsiahle povinnosti a predstavuje značnú výzvu pri podnikateľských aktivitách v Rakúsku.

Dátum:

24. september 2019 (utorok)

Miesto:

Austria Trend Hotel Bratislava

Vysoká 2A, 811 06 Bratislava, konferenčné priestory 1. poschodie

Organizátor:

SARIO

Petra Hudáková,

T: +421 910 828 323,

E: petra.hudakova@sario.sk

Cena:

BEZPLATNE

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s rakúskou legislatívou upravujúcou cezhraničné poskytovanie služieb, založenie živnosti, organizačnej zložky alebo podnikateľského subjektu v Rakúsku a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú živnostníci a podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby alebo majú záujem otvoriť pobočku, založiť živnosť alebo dcérsku spoločnosť v Rakúsku.

Pre koho je seminár určený:
         pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Hod.

Program seminára

09.45 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 12.00

• Cezhraničné poskytovanie služieb

• Vysielania zamestnancov do Rakúska

• Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania

12.00 – 12.15

• Prestávka

12.15 – 14.00

• Právne subjekty podľa rakúskeho práva

• Založenie živnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Rakúsku

• Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s rakúskymi obchodnými partnermi

14.15 – 15.00

Diskusia a individuálne konzultácie

 

Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr do 18. septembra 2019.

REGISTRÁCIA

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 

 

Pôvodná informácia

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora