Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
14.10.
2019
Zákonník práce v roku 2019/2020 (I.)
Kategória: semináre Vydané dňa:28.08.2019 (221x prečítané)

Zákonník práce v roku 2019/2020 (I.)
Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

14. október 2019, (pondelok)

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

 

 

Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov. Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok. Pracovný čas treba využiť efektívne. Ukážeme si možnosti najmä pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času. Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách pre rok 2020 - zvýšenie príplatkov za nadčasy, novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov a ďalšie zmeny legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

1.         Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

          povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevky

          daňové a odvodové zvýhodnenia

          ktorí zamestnanci majú nárok na príspevok

          pri akých rekreáciách a detských táboroch je nárok na príspevok

          kto sa môže zúčastniť so zamestnancom na rekreácii

          preukazovanie nároku zo strany zamestnanca

          interná smernica zamestnávateľa, žiadosť o príspevok

          príspevok zo sociálneho fondu

          rekreačné poukazy, špecifiká, výhody a nevýhody

          na čo si dať pozor pri rekreačných poukazoch

          príklady, riešenie modelových situácii

          očakávané problémy pri rekreáciách na prelome rokov 2019/2020

 

2.         Minimálna mzda a príplatky v roku 2020

          nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

          výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci

          príplatky pri výkone práce vo verejnom záujme

          13. a 14. platy v roku 2019 a v roku 2020

 

3.         Pracovný čas a dovolenka

          rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

          nadčasy

          konto pracovného času

          pružný pracovný čas

          špecifiká pre domáckych zamestnancov

          nárok na dovolenku, výpočet, príklady

 

4.         Ďalšie zmeny pre rok 2020

          novela smernice EÚ pri vysielaní zamestnancov

          príplatky za nadčasy

          dohody študenti a dôchodcovia

          nezdaniteľné časti v roku 2020

          ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu


bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovný materiál, kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce 2019“, občerstvenie a obed. Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 141019.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
 

Pozvánka

  
Prihláška

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora