Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
21.11.
2019
Zákonník práce v roku 2019/2020 (II.)
Kategória: semináre Vydané dňa:28.08.2019 (176x prečítané)

 Zákonník práce v roku 2019/2020 (II.)

Vysielanie zamestnancov, zamestnávanie cudzincov, agentúrne zamestnávanie,
 minimálna mzda a ďalšie zmeny pre rok 2020

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

21. november 2019, (štvrtok)

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

 

 

 Na seminári s lektorom Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.  Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 - podstatou je zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“. Zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov na práce do iných členských štátov tak budú mať nové povinnosti a zvýšia sa mzdové náklady v spojení s vysielaním. Od roku 2019 sa zjednodušilo zamestnávanie cudzincov v okresoch s nižšou nezamestnanosťou. Pre mnohých zamestnávateľov je stále atraktívne zamestnávanie agentúrnych zamestnancov.  Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické  zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme stručne vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov. Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

 
Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

1.         Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

          rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EU pri vysielaní slovenských

            zamestnancov do iných členských štátov

          vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov

          nová smernica EÚ č. 957/2018 účinná od 30.7.2020 – princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“

          daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)

 

2.         Zamestnávanie cudzincov v rokoch 2019/2020

          zmeny od 1.1.2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu

          okresy s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti

          zamestnania s nedostatkom pracovnej sily

          zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania

          nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce

 

3.         Agentúrne zamestnávanie

          pravidlá pri zamestnávaní agentúrnych zamestnancov

          tzv. skryté dočasné pridelenie

 

4.         Minimálna mzda a príplatky v roku 2020

          nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

          výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci

 

 5.        Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy

          stručný návrat k príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom (diskusia)

 

6.        Ďalšie zmeny pre rok 2020

          ... výklad legislatívnych zmien pre rok 2020 tak ako budú schválené v NRSR

 

 

 

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovný materiál, kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce“, občerstvenie a obed. Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 211119.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
 

Pozvánka

   

Prihláška

  

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora