Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.10.
2019
Exportná akadémia — BREXIT & Colné postupy
Kategória: semináre Vydané dňa:01.10.2019 (123x prečítané)

 

Exportná akadémia — BREXIT & Colné postupy

Pozývame Vás na seminár: „Exportná akadémia — BREXIT & Colné postupy“, pripravený v spolupráci so SARIOM. Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.

Dátum:

10. október 2019 (štvrtok)

Miesto:

SARIO Národný projekt,

Trnavská cesta 100, Bratislava,

8. poschodie

Organizátor:

Jana Jarošová,

T: 0910 828 215,

E: jana.jarosova@sario.sk

Cena:

BEZPLATNE

Odborný seminár sa venuje špecifikám colných postupov podľa scenárov, ktoré nastanú po 31.10.2019, dokedy by mal britský parlament rozhodnúť o spôsobe odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej Únie. Spojené kráľovstvo sa stane „treťou krajinou“ vo vzťahu k ostatným krajinám EÚ.

Cieľom seminára je previesť účastníkov všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Program seminára

Hod.

Program

09.45 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 12.00

BREXIT a zavedenie prechodného obdobia

Riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov

Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport

Pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu

Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie

12.00 – 12.15

Prestávka

12.15 – 14.00

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom

Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov

Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam

Aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

14.15 – 15.00

Diskusia a individuálne konzultácie

 

Registrácia

Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr do 3. októbra 2019.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 

 

Pôvodná informácia

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora