Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.11.
2019
Transferové oceňovanie - vstup voľný
Kategória: semináre Vydané dňa:02.10.2019 (226x prečítané)

Transferové oceňovanie

 
Pozývame Vás na seminár: „Transferové oceňovanie“, pripravený v spolupráci so SARIOM. Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 

Dátum:

5. november 2019 (utorok)

Miesto:

Hotel Arcade,

Námestie SNP 5, Banská Bystrica

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Petra Hudáková,

T: 0910 828 323,

E: petra.hudakova@sario.sk

Cena:

VSTUP VOĽNÝ

Lektor:

Mag. Branislav Kováč

 

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov. Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku.
Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií.
 

Hod.

Program

09.45 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 12.00

Úvod do problematiky transferového oceňovania                                                Právne predpisy regulujúce transferové oceňovanie

12.00 – 12.15

Prestávka

12.15 – 14.00

Príprava dokumentácie k transferovému                                                                oceňovaniu

Analýza funkcií a rizík

Metódy transferového oceňovania

Praktické príklady

Príklady z praxe

14.15 – 15.00

Diskusia a individuálne konzultácie

 
REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr do 25. októbra 2019.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 

 

Pôvodná informácia

 


 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora