Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.01.
2020
Uzávierka roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2020
Kategória: semináre Vydané dňa:20.12.2019 (229x prečítané)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019
a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020
 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania

22. január 2020, (streda)

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

 

 


Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

 
Program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30- 15:00)

1.         Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
- zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020
- trináste a štrnáste platy v roku 2020
- príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
- nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
- vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica
- zmena zákona o nelegálnej práci
- nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
- nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
- valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
- odvody SZČO v roku 2020
- zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
- zmeny v rodičovských príspevkoch
- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 

2.         Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
- nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
- venovanie 2% (3%) za rok 2019
- ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

 

3.         Diskusia

 

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

Lektor:  RNDr. Jozef MIHÁL, poslanec NR SR, autor odborných publikácií a dlhoročný lektor v oblasti mzdovej politiky
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 10 dní pred konaním seminára (počet miest je limitovaný).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu


bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovný materiál, občerstvenie a obed. Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou. Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 10 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 201219.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka

 

 

 

Prihláška
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora