Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.01.
2020
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:31.10.2019 (293x prečítané)

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky. Školenie vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. A čo si pre nás prichystali zákonodarcovia v roku 2020? Okrem praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2019, získate navyše aj prehľad zmien, ktoré nadobudli účinnosť od januára tohto roku.
 

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

20. 01. 2020, (pondelok)       

Lektor:

Ing. Mária Horváthová

 

 

 
Program:

o Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia. Ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu. Aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu posledných noviel

o Jednotlivé fázy účtovnej závierky – zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

 

o   Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené –  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov

o   Závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky

o   Zistené chyby v predchádzajúcich účtovných obdobiach a ich účtovanie

o   Previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov

o   Zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky

o   Upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov

o   Všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

 

o Overenie účtovnej závierky, zverejnenie účtovnej závierky, zmeny vlastného imania, požiadavky posledných noviel Obchodného zákonníka, podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce 

o Schválenie účtovnej závierky
z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

 

 

 
Harmonogram:

08,30 – 09,00

prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00

prednáška

11,00 – 12,00

obedňajšia prestávka

12,00 – 15,00

prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor:  Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Počet miest na seminári je obmedzený.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

14,00 €

84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného seminára, prenájom priestorov, pracovné materiály, občerstvenie a teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083, VS: 200120.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Pozvánka

 

 

 

Prihláška 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora