Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.11.
2019
Digitálne inovácie 2020 - Vstup voľný
Kategória: semináre Vydané dňa:04.11.2019 (106x prečítané)

Digitálne inovácie 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie s podtitulom „Digitálne inovácie 2020 – trendy, aplikácie a digitálne tipy pre vašu firmu.
 

Dátum:

26. november 2019 (utorok)

Miesto:

SARIO,
Trnavská cesta 100, Bratislava,
8. poschodie

Organizátor:

SARIO Národný projekt
Jana Jarošová,
T: +421 910 828 215,
E: jana.jarosova@sario.sk

 

Cena:

BEZPLATNE

Lektor:

Filip Dřímalka

Digitalizácia prináša firmám skvelé príležitosti, ako zvýšiť produktivitu, automatizovať procesy a vytvárať celkom nové typy výrobkov a služieb, a to často bez vysokých nákladov. Mnohé digitálne služby pritom  dnes stoja len niekoľko dolárov mesačne, stačí ich iba poznať a naučiť sa ich využívať.

Na seminári sa účastníci dozvedia desiatky zaujímavých tipov, ako využiť digitálne inovácie v ich firme.

 

Hod.

Program

09.45 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 12.00

Príležitosti vo svete digitálnej transformácie

- Digitálna produktivita

- Spolupráca v online prostredí

- Automatizácia procesov

- Smart dáta – ako na ne

12.00 – 12.15

Prestávka

12.15 – 14.00

Technologické partnerstvá

- Spolupráca so startupmi

- Ďalšie zaujímavé online nástroje a ich využitie v praxi

14.15 – 15.00

Diskusia a individuálne konzultácie

Témou seminára Vás bude sprevádzať pán Filip Dřímalka, expert na inovácie a digitálne transformácie firiem.

 

Pre koho je seminár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 200 € do 1 000 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.
 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 20. novembra 2019 vyplnením registračného formulára.

 

Pôvodná informácia:

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora