Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.11.
2019
Ocenenie spoločností v Nitrianskom kraji
Kategória: Informácie Vydané dňa:18.11.2019 (319x prečítané)

Ocenenie spoločností v Nitrianskom kraji

 
V uplynulých troch rokoch Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK), pod záštitou predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD., vytvoril zaujímavú platformu – workshop - „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho  kraja“. Na workshope sa  stretávajú nielen malí a strední podnikatelia ale aj zástupcovia škôl,  pracovníci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, BIC Bratislava, Slovak business agency, zástupcovia regionálnych rozvojových agentúr a ďalšie  spoločenské a kultúrne inštitúcie pôsobiace na území Nitrianskeho kraja.


Tretí ročník workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 12.11.2019, bol venovaný inováciám a regionálnej inovačnej stratégii NSK.  Vo svojom  príhovore Ing. Eva Antošová, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja, spomenula opatrenia na podporu malých a stredných podnikateľov, nielen na úrovni samosprávneho kraja ale aj na úrovni Slovenskej republiky. Zdôraznila, že pre Nitriansky samosprávny kraj je dôležitý rozvoj podnikania a hlavne podpora podnikateľských subjektov, pretože inovácie vznikajú tam, kde sa ľudia stretávajú a rozprávajú. V Nitrianskom kraji pôsobí približne 70 000 malých a stredných podnikateľov a je potrebné poskytnúť aj malým a stredným podnikateľom nástroje na podporu podnikania tak, ako sa poskytujú zahraničným spoločnostiam.
V závere podujatia získali tri inštitúcie „Ocenenie za spoluprácu a rozvoj NSK“ a pamätný list predsedu samosprávneho kraja Milana Belicu a jedna spoločnosť ocenenie „Inovácia Nitrianskeho kraja“:
- Nitrianska regionálna komora SOPK (NRK SOPK),  ktorá spolupracuje s ÚNSK 18 rokov, ocenenie prevzal Ing. Miroslav Masarik, riaditeľ NRK SOPK,

- SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu), ocenenie prevzal  Ing. Miroslav Stieranka, riaditeľ Odboru regionálnych kancelárií a Ing. Branislav Mihina, regionálny manažér,

- Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ocenenie prevzala doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.,  - spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble sa stala víťazom prvého ročníka súťaže „Inovácia Nitrianskeho kraja“ za „Podnikateľsko-inovačné centrum INOVATO“, ocenenie prevzal Ing. Peter Ballon, riaditeľ Inovačného centra.


 

Workshop sa niesol v duchu hľadaní impulzoch a ich smerovaní do legislatívnej oblasti tak, aby sa podporilo podnikanie pre malých a stredných podnikateľov nielen na Slovensku ale aj v Nitrianskom kraji. Možno konštatovať, že pre inovácie je prospešné:
 

- zjednodušenie a zníženie dane z príjmu,

- rozšírenie kompetencií VÚC v oblasti podnikania,

- zriadenie regionálneho rozvojového fondu,

- podpora inovácií vo výrobe plastov,

- podpora konkurenčného poľnohospodárstva a potravinárstva.

V diskusii odznel návrh na zriadenie regionálneho rozvojového fondu ako finančného nástroja vyšších územných celkov na podporu inovatívneho podnikania v samosprávnom kraji. Napríklad zriadenie revolvingového fondu, ktorý bude stále k dispozícii na financovanie inovačných zámerov firiem, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky na realizovanie inovácií.nrksopk ib
 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora