Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.12.
2019
incoterms 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:19.11.2019 (124x prečítané)

 
Pozývame Vás na odborný seminár SOPK

Incoterms 2020

Miesto:

Hotel Agroinštitút Nitra

Štúdio

Akademická č. 4, Nitra

Dátum:

10. december 2019 (utorok)

Lektor:

Ing. Juraj KNOPP, CSc.

Prezentácia:

08,30 hod.

 

CIEĽ A CHARAKTERISTIKA SEMINÁRA

Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020,  kritéria pre správnu prax na  uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2020 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby, realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS 2020, odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík – podľa nových pravidiel MOK/ICC na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel INCOTERMS 2020, ktorých platnosť bude od 01.01.2020.

Diskusia a výmena skúseností z uplatňovania INCOTERMS® 2010 v praxi a zodpovedanie individuálnych otázok týkajúcich sa uplatňovania INCOTERMS 2020 v praxi.
 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, ktorí realizujú komerčné a logistické operácie.

Lektor:  Ing. J. Knopp, CSc., Úrad SOPK, konzultant–špecialista SOPK na reguláciu medzinárodného obchodu, zodpovedný redaktor za slovenské vydanie INCOTERMS 2020.
 

Účastnícky poplatok:

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Členovia SOPK

40,00 €  

  8,00 €

48,00 €

Ostatní

65,00 €

13,00 €

78,00 €

Úhrada na č. účtu  NRK SOPK: SK 37 1100 0000 0026 2929 0083 Tatra banka, a.s. VS: 101219,  IČO: 30842654,  DIČ 2020815236, IČ DPH: SK2020815236 . V poplatku je zahrnutý obed a pracovný materiál.

Účastníci si môžu objednať publikáciu Pravidlá Incoterms® 2020, s dátumom vydania január 2020.
Členovia SOPK:  29,90 € +10 % DPH = 32,90 € (bilingválne znenie AJ+SJ)
Ostatní:               40,90 € +10 % DPH = 45,00 €

 

Organizačný garant: Ing. Jana Machatová, E: jana.machatova@sopk.sk , T: 037 / 73 367 30

 
 
 

Pozvánka

 

 

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora