Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
31.01.
2020
PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 2.0
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:22.11.2019 (124x prečítané)


PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 2.0

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so 6 fakultami naprieč Slovenskom spúšťa 2. ročník projektu PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY. Projekt je zameraný na prepájanie firiem a univerzít a nadväzuje na úspešný pilotný projekt realizovaný v Trenčianskom kraji.
 

Projekt:

Služby v oblasti transferu technológií a výskumu

2. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy!

Dátum podávania návrhov:

15. január 2020 (streda)

Koordinátor projektu:

SARIO, Alexandra Gačevičová

E:  gacevicova@sario.sk 


Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:
         firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických úloh,
         študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
         univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou.

 

V rámci projektu majú firmy možnosť do 15. januára 2020 predkladať:

1.

Témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť

2.

Ponuky stáží pre študentov

 

3.

Návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou 


Zoznam zapojených fakúlt, s ktorými môžu firmy nadviazať spoluprácu:

1.

Technická fakulta (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

2.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave  (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

3.

Ekonomická fakulta (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) fakulta momentálne hľadá nových partnerov len v oblasti spolupráce na výskumných projektoch

4.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií  (Žilinská univerzita)

5.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (Technická univerzita v Košiciach)

6.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove (Technická univerzita v Košiciach)

 

 

 
Po zozbieraní navrhovaných tém záverečných prác a oblastí možnej spolupráce od firiem, jednotlivé fakulty vyselektujú tie, ktoré vedia v rámci svojej špecializácie a kapacít pokryť. Následne sa na jednotlivých fakultách uskutočnia podujatia, kde vybrané firmy dostanú priestor predstaviť seba, navrhované témy spolupráce a osobne sa stretnúť priamo so študentmi, výskumníkmi a vedením fakulty.

 

 

Pôvodná informácia


Informačný leták
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora