Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.06.
2020
MIDEST Paríž 2020
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:04.12.2019 (114x prečítané)

MIDEST Paríž 2020

Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 

Dátum:

23. jún – 26. jún 2020

(utorok - piatok)

Miesto:

Paris Nord Villepinte Exhibition Center, Paríž, Francúzsko

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Igor Uhlík

E: igor.uhlik@sario.sk, veltrhy@sario.sk  

 

 

Cieľová skupina
         Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2020, ktorý sa uskutoční v novom termíne 23. 6. – 26. 6. 2020.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

MIDEST (www.midest.com/en) je jedinou medzinárodnou výstavou, ktorá sa špecializuje na priemyselné subdodávky. V rámci najbližšieho ročníka bude veľtrh MIDEST zároveň sprevádzaný troma doplnkovými výstavami:

         INDUSTRIE Paris (výstava pre výrobné technológie a zariadenia),

         Smart Industries (výstava venovaná priemyslu budúcnosti),

         Tolexpo (výstava pre zariadenia a riešenia na spracovanie plechov), ktoré doplnili priemyselný hodnotový reťazec a ekosystém a vytvorili tak najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.

 

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MIDEST 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (80m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MIDEST 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. decembra 2019.

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie
15. decembra 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MIDEST 2020, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

 

Pôvodná informácia

  

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora